Huyện Bình Chánh có bao nhiêu xã, thị trấn? Cập nhật mới nhất 2024

Huyện Bình Chánh có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Bình Chánh là huyện ngoại thành TPHCM, có 16 đơn vị hành chính, trong đó bao gồm 15 xã1 thị trấn.

Danh sách các xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh cụ thể như sau:

 • Thị trấn Tân Túc
 • Xã An Phú Tây
 • Xã Bình Chánh
 • Xã Bình Hưng
 • Xã Bình Lợi
 • Xã Đa Phước
 • Xã Hưng Long
 • Xã Lê Minh Xuân
 • Xã Phạm Văn Hai
 • Xã Phong Phú
 • Xã Qui Đức
 • Xã Tân Kiên
 • Xã Tân Nhựt
 • Xã Tân Quý Tây
 • Xã Vĩnh Lộc A
 • Xã Vĩnh Lộc B
Chia sẻ nếu thấy hữu ích