Địa chỉ Bảo Hiểm Xã Hội (bhxh) TPHCM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  •  Số 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  •  02839.979.039
  •  02839.979.010
  •  bhxh@hochiminh.vss.gov.vn
  • Website: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn
Chia sẻ nếu thấy hữu ích