Danh sách địa chỉ bưu điện Bình Chánh bưu cục-EMS-VN Post

Danh sách bưu điện, điểm gửi hàng tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn, vì vậy, số lượng danh sách bưu điện cũng không hề nhỏ, đặc biệt là tại Bình Chánh. Nếu bạn đang ở khu vực Bình Chánh và thường xuyên phải nhận gửi hàng hóa, thư từ thì không nên bỏ qua bài viết lần này. Sau đây, top10tphcm sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bưu điện tại Bình Chánh để bạn có thể dễ dàng tham khảo.

1

Bưu điện Bình Chánh

 • Tên bưu điện: Bưu điện Bình Chánh
 • Mã số bưu chính: 738000
 • Địa chỉ: Số E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc
 • Liên hệ: 02838756882

Thời gian hoạt động:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 đến 18:00)
 • Thứ 7 (làm việc từ 07:00 đến 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ.
2

Bưu điện Chợ Đệm

 • Tên bưu điện: Bưu điện Chợ Đệm
 • Mã số bưu điện – Zip Postal Code: 738010
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm – Số A13/1D, Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc
 • Liên hệ: 02837600000

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 đến 18:00)
 • Thứ 7 (làm việc từ 07:00 đến 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ.
3

Bưu điện Vĩnh Lộc

 • Tên bưu điện: Bưu điện Vĩnh Lộc
 • Mã số bưu điện – Zip code: 738100
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc – Số 2300, Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B
 • Liên hệ: 02837650333

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 đến 18:00)
 • Thứ 7 (làm việc từ 07:00 đến 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ.
4

Bưu điện KHL Bình Chánh

 • Tên bưu điện: Bưu điện KHL Bình Chánh
 • Mã số bưu điện – Postal Code: 738015
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 KHL Bình Chánh – Số E9/37, Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc
 • Liên hệ: 02838759700

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 đến 18:00)
 • Thứ 7 (làm việc từ 07:00 đến 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ.
5

Bưu điện Lê Minh Xuân

 • Tên bưu điện: Bưu điện Lê Minh Xuân
 • Mã số bưu chính: 738300
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Xã Lê Minh Xuân – Số F7/8A, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân
 • Liên hệ: 02837660318

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 đến 18:00)
 • Thứ 7 (làm việc từ 07:00 đến 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ.
6

Bưu điện Cầu Xáng

 • Tên bưu điện: Bưu điện Cầu Xáng
 • Mã số bưu điện – Zip Postal Code: 738400
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng – Số Ấp 3, Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai
 • Liên hệ: 02838772040

Thời gian hoạt động:

 • Từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian làm việc từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật không làm việc
7

Bưu điện Chợ Bình Chánh

 • Tên bưu điện: Bưu điện Chợ Bình Chánh
 • Mã số bưu điện – Zip code: 738800
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh – Số 1C, Ấp 4, Xã Bình Chánh
 • Liên hệ: 02838758453

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
8

Bưu điện Láng Le

 • Tên bưu điện: Bưu điện Láng Le
 • Mã số bưu điện: 738600
 •  Địa chỉ – Postal Code: Bưu cục cấp 3 Láng Le – Số A6/177B, Trần Đại Nghĩa, Ấp 6, Xã Tân Nhựt
 • Liên hệ: 02837662144

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
9

Bưu điện Phong Phú

 • Tên bưu điện: Bưu điện Phong Phú
 • Mã số bưu chính: 739400
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Phong Phú – Số D11/314C, Trịnh Quang Nghị, Ấp 4, Xã Phong Phú
 • Liên hệ: 02838757112

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
10

Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

 • Tên bưu điện: Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh
 • Mã số bưu điện – Zip Postal Code: 739100
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh – Đoàn Nguyên Tuân, Ấp 3, Xã Hưng Long
 • Liên hệ: 02837691011

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
11

Bưu điện Phạm Hùng

 • Tên bưu điện: Bưu điện Phạm Hùng
 • Mã số bưu điện – Zip code: 739551
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Phạm Hùng – Số C3/15, Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng
 • Liên hệ: 02836362237

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
12

Bưu điện Bình Hưng

 • Tên bưu điện: Bưu điện Bình Hưng
 • Mã số bưu điện – Postal Code: 739500
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Bình Hưng – Số B17/13, Quốc lộ 50, Ấp 5, Xã Bình Hưng
 • Liên hệ: 02837582775

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
13

Bưu điện VHX Vĩnh Lộc B

 • Tên bưu điện: Bưu điện VHX Vĩnh Lộc B
 • Mã số bưu chính: 738101
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX VHX Vĩnh Lộc B – Ấp 5, thuộc Xã Vĩnh Lộc B
 • Liên hệ: 02837652027

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
14

Bưu điện Quy Đức

 • Tên bưu điện: Bưu điện Quy Đức
 • Mã số bưu điện – Zip Postal Code: 739210
 • Địa điểm: Bưu cục cấp 3 Quy Đức – Số A7/31, Ấp 1, Xã Quy Đức
 • Liên hệ: 02837790505

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
15

Bưu điện VHX Phạm Văn Hai

 • Tên bưu điện: Bưu điện VHX Phạm Văn Hai
 • Mã số bưu điện – Zip code: 738412
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX VHX Phạm Văn Hai – Ấp 6, thuộc Xã Phạm Văn Hai
 • Liên hệ: 02837682139

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
16

Bưu điện VHX Vĩnh Lộc A

 • Tên bưu điện: Bưu điện VHX Vĩnh Lộc A
 • Mã số bưu điện – Postal Code: 738200
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX VHX Vĩnh Lộc A – Ấp 5, thuộc Xã Vĩnh Lộc A
 • Liên hệ: 02837650839

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
17

Bưu điện VHX Lê Minh Xuân

 • Tên bưu điện: Bưu điện VHX Lê Minh Xuân
 • Mã số bưu chính: 738301
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX VHX Lê Minh Xuân – Ấp 3, thuộc Xã Lê Minh Xuân
 • Liên hệ: 02838773889

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
18

Bưu điện Bình Lợi

 • Tên bưu điện: Bưu điện Bình Lợi
 • Mã số bưu điện – Zip Postal Code: 738500
 • Địa điểm: Điểm BĐVHX VHX Bình Lợi – Số C4/125A, Ấp 3, thuộc Xã Bình Lợi
 • Liên hệ: 02838773281

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
19

Bưu điện Hòm thư công cộng

 • Tên bưu điện: Bưu điện Hòm thư công cộng
 • Mã số bưu điện – Zip code: 738719
 • Địa điểm: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG – Số C9/18, Ấp 3, thuộc Xã Tân Kiên
 • Liên hệ: Đang cập nhật

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ
20

Bưu điện VHX Láng Le

 • Tên bưu điện: Bưu điện VHX Láng Le
 • Mã số bưu điện – Postal Code: 738333
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX VHX Láng Le – Ấp 1, thuộc Xã Lê Minh Xuân
 • Liên hệ: 02838773430

Thời gian làm việc:

 • Từ Thứ 2 – thứ 6 hàng tuần (làm việc từ 07:00 – 18:00)
 • Thứ 7 (thời gian hoạt động từ 07:00 – 12:00)
 • Chủ Nhật nghỉ

Trên đây là bài viết mà top10tphcm đã tổng hợp được để giúp bạn tìm được thông tin các bưu điện VNPost tại Bình Chánh, TP.HCM gần bạn nhất. Hy vọng thông qua bài viết, các bạn tìm được địa điểm gửi hàng thuận tiện. Chúc các bạn kinh doanh đạt được thành công.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích