Dân số quận Tân Phú bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số quận Tân Phú

Theo số liệu mới nhất năm 2023, dân số quận Tân Phú là 464.493 người. Mật số dân số trung bình đạt 28.922 người/km2.

Dân số các phường thuộc quận Tân Phú cụ thể như sau:

 • Hiệp Tân: 30.753 người, mật độ dân số là 27.705 người/km².
 • Hòa Thạnh: 32.368 người, mật độ dân số là 34.434 người/km².
 • Phú Thạnh: 43.292 người, mật độ dân số là 37.001 người/km².
 • Phú Thọ Hòa: 46.834 người, mật độ dân số là 38.705 người/km².
 • Phú Trung: 43.142 người, mật độ dân số là 48.474 người/km².
 • Tân Quý: 66.847 người, mật độ dân số là 39.554 người/km².
 • Tân Sơn Nhì: 42.327 người, mật độ dân số là 37.457 người/km².
 • Tân Thành: 39.943 người, mật độ dân số là 40.346 người/km².
 • Tân Thới Hòa: 31.070 người, mật độ dân số là 27.017 người/km².
 • Tây Thạnh: 64.412 người, mật độ dân số là 18.403 người/km².
 • Sơn Kỳ: 48.113 người, mật độ dân số là 21.479 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích