Dân số quận Bình Thạnh bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số quận Bình Thạnh

Theo thống kê mới nhất năm 2024, dân số quận Bình Thạnh khoảng 487.988 người. Mật độ dân số khoảng 23.484 người/km2.

Dân số các phường thuộc quận Bình Thạnh cụ thể như sau:

 • Phường 1: 12.474 người
 • Phường 2: 15.874 người
 • Phường 3: 21.132 người
 • Phường 5: 16.146 người
 • Phường 6: 10.764 người
 • Phường 7: 13.636 người
 • Phường 11: 30.352 người
 • Phường 12: 36.127 người
 • Phường 13: 38.511 người
 • Phường 14: 10.656 người
 • Phường 15: 22.597 người
 • Phường 17: 23.548 người
 • Phường 19: 17.906 người
 • Phường 21: 22.781 người
 • Phường 22: 43.510 người
 • Phường 24: 24.309 người
 • Phường 25: 41.361 người
 • Phường 26: 38.991 người
 • Phường 27: 20.949 người
 • Phường 28: 16.771 người
Chia sẻ nếu thấy hữu ích