Dân số Quận 4 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 4

Theo thống kê mới nhất, dân số Quận 4 là 199.329 người. Mật độ dân số đạt 47.686 người/km². Dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh với 92,91%, dân tộc Hoa với 4,08%.

Dân số các phường thuộc Quận 4 cụ thể như sau:

 • Phường 1: 10.596 người
 • Phường 2: 16.134 người
 • Phường 3: 10.644 người
 • Phường 4: 15.489 người
 • Phường 6: 10.230 người
 • Phường 8: 15.202 người
 • Phường 9: 10.336 người
 • Phường 10: 10.068 người
 • Phường 13: 18.879 người
 • Phường 14: 15.096 người
 • Phường 15: 12.519 người
 • Phường 16: 19.774 người
 • Phường 18: 9.911 người
Chia sẻ nếu thấy hữu ích