Dân số Quận 12 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 12

Theo thống kê mới nhất 2023, dân số Quận 12 là 620.146 người. Mật độ dân số đạt 11.742 người/km2.

Dân số các phường thuộc Quận 12 cụ thể như sau:

 • An Phú Đông: 61.892 người, mật độ dân số là 7.017 người/km².
 • Đông Hưng Thuận: 46.250 người, mật độ dân số là 18.137 người/km².
 • Hiệp Thành: 103.832 người, mật độ dân số là 19.157 người/km².
 • Tân Chánh Hiệp: 78.772 người, mật độ dân số là 18.710 người/km².
 • Tân Hưng Thuận: 40.759 người, mật độ dân số là 22.518 người/km².
 • Tân Thới Hiệp: 56.694 người, mật độ dân số là 21.638 người/km².
 • Tân Thới Nhất: 77.525 người, mật độ dân số là 19.878 người/km².
 • Thạnh Lộc: 70.247 người, mật độ dân số là 12.049 người/km².
 • Thạnh Xuân: 67.133 người, mật độ dân số là 6.928 người/km².
 • Thới An: 54.108 người, mật độ dân số là 10.445 người/km².
 • Trung Mỹ Tây: 47.030 người, mật độ dân số là 17.354 người/km².

 

Chia sẻ nếu thấy hữu ích