Dân số huyện Nhà Bè bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số huyện Nhà Bè

Theo thống kê cập nhật mới nhất, dân số huyện Nhà Bè đạt 223.879 người, mật độ dân số khoảng 2.229 người/km2.

Dân số các xã, thị trấn thuộc huyện Nhà Bè cụ thể như sau:

  • Thị trấn Nhà Bè: 45.395 người, mật độ dân số là 7.578 người/km².
  • Xã Hiệp Phước: 20.687 người, mật độ dân số là 544 người/km².
  • Xã Long Thới: 16.022 người, mật độ dân số là 1.471 người/km².
  • Xã Nhơn Đức: 29.120 người, mật độ dân số là 2.000 người/km².
  • Xã Phước Kiển: 60.898 người, mật độ dân số là 4.049 người/km².
  • Xã Phước Lộc: 15.641 người, mật độ dân số là 2.585 người/km².
  • Xã Phú Xuân: 36.116 người, mật độ dân số là 3.611 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích