1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?

1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị trở thành tân sinh viên trường đại học hiểu rõ 1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó đến với bạn đọc.

Tín chỉ là gì?

Tín chỉ được xem là một đơn vị để đo lường mức độ học tập của một hệ thống ECTS. Một tín chỉ sẽ được quy định tương ứng với 15 tiết học lý thuyết, 30 tiết thực hành và thí nghiệm hoặc thảo luận. Bằng đúng 60 giờ thực tập tại cơ quan, bằng 45 giờ sinh viên làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp

1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?

Theo nghị định chuẩn của Bộ GD&ĐT, số lượng tín chỉ tối thiểu mà sinh viên được đăng ký trong một học kỳ như sau:

  • Đăng ký 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa. Đối với sinh viên nào có học lực yếu.
  • Đăng ký 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa. Đối với sinh viên nào có học lực khá.
  • Không quy định số lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.
1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ
Trung bình sinh viên sẽ được đăng ký tối đa là 30 tín chỉ/học kỳ

Hiện nay, tuy số tín chỉ tối đa được đăng ký tại các trường đại học không được Bộ GD&ĐT nêu rõ. Nhưng theo khối lượng chương trình học thì trung bình sinh viên sẽ được đăng ký tối đa là 30 tín chỉ/một học kỳ. Đặc biệt, mỗi năm học sẽ có thêm học kỳ học hè để sinh viên có thể vượt tín chỉ hoặc học lại để cải thiện điểm số hoặc học lại học phần mà kỳ chính chưa đăng ký được.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích