Danh sách công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

52
Danh sách công ty chứng khoán ở Việt Nam lớn nhất hiện nay

Để có thể chọn được một công ty chứng khoán tốt thì bạn nên dựa theo các tiêu chí như danh tiếng của doanh nghiệp, tiềm lực về vấn đề tài chính, hạ tầng công nghệ tân tiến. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ danh sách công ty chứng khoán lớn nhất hiện nay, mời quý độc giả tham khảo.

Danh sách công ty chứng khoán ở Việt Nam:

1. Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

 • Mã: AAS
 • Giá: 9.6
 • Sàn: UpCom

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

 • Mã: AGR
 • Giá: 21.55
 • Sàn: HSX

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

 • Mã: APG
 • Giá: 15.65
 • Sàn: HSX

4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

 • Mã: APS
 • Giá: 6.7
 • Sàn: HNX

5. Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

 • Mã: ART
 • Giá: 1.3
 • Sàn: HNX

6. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

 • Mã: BMS
 • Giá: 12.2
 • Sàn: UpCom

7. Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV

 • Mã: BSI
 • Giá: 62.4
 • Sàn: HSX

8. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

 • Mã: BVS
 • Giá: 33.4
 • Sàn: HNX

9. Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam

 • Mã: CSI
 • Giá: 38.8
 • Sàn: UpCom

10. Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương

 • Mã: CTS
 • Giá: 38.05
 • Sàn: HSX

11. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

 • Mã: DSC
 • Giá: 24.8
 • Sàn: UpCom

12. Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

 • Mã: EVS
 • Giá: 8.8
 • Sàn: HNX

13. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

 • Mã: FSC
 • Giá: 11.2
 • Sàn: UpCom

14. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

 • Mã: FTS
 • Giá: 62.4
 • Sàn: HSX

15. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

 • Mã: HBS
 • Giá: 8.6
 • Sàn: HNX

16. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 • Mã: HCM
 • Giá: 29.55
 • Sàn: HSX

17. Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

 • Mã: HFT
 • Giá: …
 • Sàn: UpCom

18. Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

 • Mã: IVS
 • Giá: 12.8
 • Sàn: HNX

19. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

 • Mã: KLS
 • Giá: 10.7
 • Sàn: HNX

20. Công ty cổ phần Chứng khoán MB

 • Mã: MBS
 • Giá: 29.7
 • Sàn: HNX

21. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

 • Mã: ORS
 • Giá: 17.45
 • Sàn: HSX

22. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

 • Mã: PHS
 • Giá: 14.8
 • Sàn: UpCom

23. Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

 • Mã: PSI
 • Giá: 9.5
 • Sàn: HNX

24. Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

 • Mã: SBS
 • Giá: 8
 • Sàn: UpCom

25. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội

 • Mã: SHS
 • Giá: 20.4
 • Sàn: HNX

26. Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

 • Mã: SSI
 • Giá: 38.9
 • Sàn: HSX

27. Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

 • Mã: TCI
 • Giá: 13
 • Sàn: UpCom

28. Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

 • Mã: TVB
 • Giá: 8.7
 • Sàn: HSX

29. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

 • Mã: TVS
 • Giá: 24.8
 • Sàn: HSX

30. Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP

 • Mã: VCI
 • Giá: 54
 • Sàn: HSX

31. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 • Mã: VDS
 • Giá: 21.8
 • Sàn: HSX

32. Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

 • Mã: VFS
 • Giá: 19.7
 • Sàn: HNX

33. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

 • Mã: VIG
 • Giá: 8.8
 • Sàn: HNX

34. Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

 • Mã: VIX
 • Giá: 20.85
 • Sàn: HSX

35. Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

 • Mã: VND
 • Giá: 23.25
 • Sàn: HSX

36. Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

 • Mã: VUA
 • Giá: 19.8
 • Sàn: UpCom

37. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

 • Mã: WSS
 • Giá: 6.4
 • Sàn: HNX
Chia sẻ nếu thấy hữu ích