Danh sách các trường mầm non công lập ở Quận 5, TP.HCM

36
Danh sách các trường mầm non công lập ở Quận 5, TP.HCM

1. Mầm non 14B, Quận 5

 • Địa chỉ: 10 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028)38.553329
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/UCrBP7ddn3…

2. Mẫu Giáo 14A

3. Mầm non 5A

 • Địa chỉ: 109-111 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3923 6466
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/ATPtPwy4Du…

4 . Mẫu giáo Mai Anh

 • Địa chỉ: 478 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3838 4109
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/rktVrCMpJv…

5. Mầm non Họa Mi 1

 • Địa chỉ: 122-124 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 38551180
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/tvgQ8XsWdT…

6. Mầm non 4

 • Địa chỉ : 322/24 An Dương Vương – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại : (84) 08.38391049
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/7F7cSYxia6…

7. Mầm non 9

 • Địa chỉ: 66 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (08.)38350921
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/fbZZB68Brq…

8. Mầm non 8

 • Địa chỉ: 39 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39.234.574
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/T48WCGyTU4…

9. Mầm non 1

 • Địa chỉ: 26 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3923 4206
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Nud1QLjM3D…

10. Mầm non Họa Mi 2

 • Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08 38550152
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/AEKjRH68wi…

11. Mầm non Sơn Ca

12. Mầm non 6

 • Địa chỉ: 1048 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 02835352997
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/hSBEo9CCjf…

13. Trường Mầm non 13

 • Địa chỉ: 27-29 Đường Gia Phú, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38593747
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/3gbys9vD9B…

14. Mẫu giáo 2B

 • Địa chỉ: 107 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39234227
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/2mc9p5ds9S…

15. Mầm non 10

 • Địa chỉ: 11 – 19 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3856 2875
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/ihUUNriqhS…

16. Mầm non 11

 • Địa chỉ: 139 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : 08.3855.6230
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/WHZEhfRr5c…

17. Mầm non Vàng Anh

18. Trường Mầm non 5B

 • Địa chỉ: 53 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0862725928
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/SDmfazRh24…

19. Mầm non Họa Mi 3

 • Địa chỉ: 285 An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 38359649
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/2vPBdgPcb2…

20. Mầm non 3

21. Mầm non 12 (Cơ sở 1)

 • Cơ sở 1: Số 69 Đường Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : 0838.553.719
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Pk5Ci1AtY2…

22. Mầm non 12 (Cơ sở 2)

 • Cơ sở 2: Số 7 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : 0838.553.549
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/HbPRW4JKwj…
Chia sẻ nếu thấy hữu ích