Dân số Quận 11 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 11

Báo cáo mới nhất 2023 cho thấy, Dân số Quận 11 hiện nay khoảng 230.640 người. Mật độ dân số đạt 44.747 người/km2.

Dân số các phường Quận 11 cụ thể như sau:

 • Phường 1: 12.780 người, mật độ dân số là 47.333 người/km².
 • Phường 2: 9.688 người, mật độ dân số là 46.133 người/km².
 • Phường 3: 20.300 người, mật độ dân số là 25.696 người/km².
 • Phường 4: 8.758 người, mật độ dân số là 51.517 người/km².
 • Phường 5: 33.110 người, mật độ dân số là 49.417 người/km².
 • Phường 6: 9.657 người, mật độ dân số là 56.805 người/km².
 • Phường 7: 12.234 người, mật độ dân số là 76.462 người/km².
 • Phường 8: 12.725 người, mật độ dân số là 38.560 người/km².
 • Phường 9: 8.250 người, mật độ dân số là 55.000 người/km².
 • Phường 10: 9.977 người, mật độ dân số là 39.908 người/km².
 • Phường 11: 12.188 người, mật độ dân số là 50.783 người/km².
 • Phường 12: 9.272 người, mật độ dân số là 71.323 người/km².
 • Phường 13: 11.457 người, mật độ dân số là 63.650 người/km².
 • Phường 14: 15.435 người, mật độ dân số là 49.790 người/km².
 • Phường 15: 11.136 người, mật độ dân số là 13.748 người/km².
 • Phường 16: 10.517 người, mật độ dân số là 35.056 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích