Dân số huyện Cần Giờ bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số huyện Cần Giờ

Số liệu mới nhất 2024 cho biết, dân số Huyện Cần Giờ hiện là 74.960 người. Mật độ dân số đạt 94 người/km2.

Dân số các xã, thị trấn ở huyện Cần Giờ:

  • Thị trấn Cần Thạnh: 12.018 người, mật độ dân số là 490 người/km²
  • Xã An Thới Đông: 14.222 người, mật độ dân số là 137 người/km²
  • Xã Bình Khánh: 22.078 người, mật độ dân số là 508 người/km²
  • Xã Long Hòa: 11.498 người, mật độ dân số là 86 người/km²
  • Xã Lý Nhơn: 6.350 người, mật độ dân số là 40 người/km²
  • Xã Tam Thôn Hiệp: 5.796 người, mật độ dân số là 52 người/km².
  • Xã Thạnh An: 4.523 người, mật độ dân số là 34 người/km².
Chia sẻ nếu thấy hữu ích