Bản đồ TP.HCM năm 2020 cập nhật mới nhất

295
Bản đồ TP.HCM cập nhật mới nhất-1
Bản đồ định hướng phát triển TP.HCM đến năm 2025

Bạn cần xem bản đồ TP.HCM để thực hiện công việc cá nhân? Bạn cần thông tin về địa giới hành chính của 19 quận tại TP.HCM và 5 huyện trực thuộc?. Dưới đây là bản đồ TP.HCM được cập nhật mới nhất từ Sở tài nguyên và môi trường.

Hiện tại, trên bản đồ hành chính TP.HCM có 5 khu đô thị lớn gồm:

  • Khu trung tâm TP.HCM: có Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.
  • Khu Bắc TP.HCM: có Quận 12, Huyện Hóc Môn và Củ Chi
  • Khu Nam TP.HCM: gồm Quận 7, Huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ
  • Khu Tây: Quận Bình Tân và một phần huyện Bình Chánh
  • Khu Đông: gồm Quận 9, Quận 2 và Quận Thủ Đức

 

 

1

Bản đồ TP.HCM

Bản đồ TP.HCM-1
Click vào hình để xem kích thước đầy đủ

Hệ thống tuyến xe buýt tại TP.HCM:

Bản đồ giao thông TP.HCM
Bản đồ 107 tuyến xe buýt tại TP.HCM

 

 

2

Bản đồ TPHCM Quận 1

Bản đồ Quận 1 TP.HCM
Bản đồ tổng quan Quận 1
Bản đồ Quận 1 TP.HCM
Bản đồ quy hoạch quận 1 đến hết năm 2020
3

Bản đồ TPHCM Quận 2

Bản đồ Quận 2 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 2
Bản đồ Quận 2 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 2 đến hết năm 2020
4

Bản đồ TP.HCM Quận 3

Bản đồ Quận 3 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 3
Bản đồ Quận 3 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 3 đến hết năm 2020
5

Bản đồ TPHCM Quận 4

Bản đồ Quận 4 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 4
Bản đồ Quận 4 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 4 đến hết năm 2020
6

Bản đồ TPHCM Quận 5

Bản đồ Quận 5 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 5
Bản đồ Quận 5 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 5 đến hết năm 2020
7

Bản đồ TPHCM Quận 6

Bản đồ Quận 6 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 6
Bản đồ Quận 6 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 6 đến hết năm 2020
8

Bản đồ TPHCM Quận 7

Bản đồ Quận 7 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 7
Bản đồ Quận 7 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 7 đến hết năm 2020
9

Bản đồ TPHCM Quận 8

Bản đồ Quận 8 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 8 đến hết năm 2020
10

Bản đồ TPHCM Quận 9

Bản đồ Quận 9 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 9
Bản đồ Quận 9 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 9 đến hết năm 2020
11

Bản đồ TP.HCM Quận 10

Bản đồ Quận 10 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 10
Bản đồ Quận 10 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 10 đến hết năm 2020
12

Bản đồ TPHCM Quận 11

Bản đồ Quận 11 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 11
Bản đồ Quận 11 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 11 đến hết năm 2020
13

Bản đồ TPHCM Quận 12

Bản đồ Quận 12 TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận 12 đến hết năm 2020
14

Bản đồ TP.HCM Quận Tân Bình

Bản đồ Quận Tân Bình TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Tân Bình đến hết năm 2020
15

Bản đồ TPHCM Quận Phú Nhuận

Bản đồ Quận Phú Nhuận TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Phú Nhuận
Bản đồ Quận Phú Nhuận TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Phú Nhuận đến hết năm 2020
16

Bản đồ TP.HCM quận Gò Vấp

Bản đồ Quận Gò Vấp TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Gò Vấp
Bản đồ Quận Gò Vấp TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Gò Vấp đến hết năm 2020
17

Bản đồ TPHCM Quận Bình Thạnh

Bản đồ Quận Bình Thạnh TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Bình Thạnh đến hết năm 2020
18

Bản đồ TPHCM Quận Bình Tân

Bản đồ Quận Bình Tân TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Bình Tân
Bản đồ Quận Bình Tân TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân đến hết năm 2020
19

Bản đồ TPHCM Quận Tân Phú

Bản đồ Quận Tân Phú TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Tân Phú
Bản đồ Quận Tân Phú TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Tân Phú đến hết năm 2020
20

Bản đồ TP.HCM Quận Thủ Đức

Bản đồ Quận Thủ Đức TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Thủ Đức
Bản đồ Quận Thủ Đức TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch quận Thủ Đức đến hết năm 2020
21

Bản đồ TPHCM Huyện Hóc Môn

Bản đồ Huyện Hóc Môn TP.HCM
Bản đồ tổng quát Huyện Hóc Môn
Bản đồ Huyện Hóc Môn TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch Huyện Hóc Môn đến hết năm 2020
22

Bản đồ TPHCM Huyện Củ Chi

Bản đồ Huyện Củ Chi TP.HCM
Bản đồ tổng quát Huyện Củ Chi
Bản đồ Huyện Củ Chi TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch Huyện Củ Chi đến hết năm 2020
23

Bản đồ TP.HCM Huyện Nhà Bè

Bản đồ Huyện Nhà Bè TP.HCM
Bản đồ tổng quát Huyện Nhà Bè
Bản đồ Huyện Nhà Bè TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch Huyện Nhà Bè đến hết năm 2020
24

Bản đồ TPHCM Huyện Bình Chánh

Bản đồ Huyện Bình Chánh TP.HCM
Bản đồ tổng quát Huyện Bình Chánh
Bản đồ Huyện Bình Chánh TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Chánh đến hết năm 2020
25

Bản đồ TPHCM Huyện Cần Giờ

Bản đồ Huyện Cần Giờ TP.HCM mới nhất
Bản đồ quy hoạch Huyện Cần Giờ đến hết năm 2020

Đưa Thông Tin Lên top10tphcm.com ?

Quý doanh nghiệp muốn đưa thông tin công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên Hệ
Chia sẻ nếu thấy hữu ích