Bản đồ TP.HCM năm 2024 cập nhật mới nhất

Bản đồ TPHCM - 1

Bạn cần xem bản đồ TP.HCM để thực hiện công việc cá nhân? Bạn cần thông tin về địa giới hành chính của 19 quận tại TP.HCM và 5 huyện trực thuộc?. Dưới đây là bản đồ TP.HCM được cập nhật mới nhất từ Sở tài nguyên và môi trường.

Hiện tại, trên bản đồ hành chính TP.HCM có 5 khu đô thị lớn gồm:

  • Khu trung tâm TP.HCM: có Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.
  • Khu Bắc TP.HCM: có Quận 12, Huyện Hóc Môn và Củ Chi
  • Khu Nam TP.HCM: gồm Quận 7, Huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ
  • Khu Tây: Quận Bình Tân và một phần huyện Bình Chánh
  • Khu Đông: gồm Quận 9, Quận 2 và Quận Thủ Đức

 

 

1

Bản đồ TP.HCM

Bản đồ TPHCM kích thước lớn
Bản đồ TPHCM kích thước lớn

Hệ thống tuyến xe buýt tại TP.HCM:

Bản đồ giao thông TPHCM
Bản đồ giao thông TPHCM
2

Bản đồ TPHCM Quận 1

Bản đồ Quận 1 TP.HCM
Bản đồ tổng quan Quận 1
3

Bản đồ TPHCM Quận 2

Bản đồ Quận 2 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 2
4

Bản đồ TP.HCM Quận 3

Bản đồ Quận 3 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 3
5

Bản đồ TPHCM Quận 4

Bản đồ Quận 4 TP.HCM
Bản đồ Quận 4 TP.HCM
6

Bản đồ TPHCM Quận 5

Bản đồ Quận 5 TPHCM
Bản đồ Quận 5 TPHCM
7

Bản đồ TPHCM Quận 6

Bản đồ TPHCM Quận 6
Bản đồ TPHCM Quận 6
8

Bản đồ TPHCM Quận 7

Bản đồ Quận 7 TPHCM
Bản đồ Quận 7 TPHCM
9

Bản đồ TPHCM Quận 8

Bản đồ TPHCM Quận 8
Bản đồ TPHCM Quận 8
10

Bản đồ TPHCM Quận 9

Bản đồ Quận 9 TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận 9
11

Bản đồ TP.HCM Quận 10

Bản đồ Quận 10 TPHCM
Bản đồ Quận 10 TPHCM
12

Bản đồ TPHCM Quận 11

Bản đồ Quận 11 TPHCM
Bản đồ Quận 11 TPHCM
13

Bản đồ TPHCM Quận 12

Bản đồ Quận 12 TPHCM
Bản đồ Quận 12 TPHCM
14

Bản đồ TP.HCM Quận Tân Bình

Bản đồ Quận Tân Bình TPHCM
Bản đồ Quận Tân Bình TPHCM
15

Bản đồ TPHCM Quận Phú Nhuận

Bản đồ Quận Phú Nhuận TPHCM
Bản đồ Quận Phú Nhuận TPHCM
16

Bản đồ TP.HCM quận Gò Vấp

Bản đồ Quận Gò Vấp TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Gò Vấp
17

Bản đồ TPHCM Quận Bình Thạnh

Bản đồ Bình Thạnh TPHCM
Bản đồ Bình Thạnh TPHCM
18

Bản đồ TPHCM Quận Bình Tân

Bản đồ Quận Bình Tân TPHCM
Bản đồ Quận Bình Tân TPHCM
19

Bản đồ TPHCM Quận Tân Phú

Bản đồ Quận Tân Phú TP.HCM
Bản đồ tổng quát Quận Tân Phú
20

Bản đồ Thủ Đức

Bản đồ Thủ Đức
Bản đồ Thủ Đức
21

Bản đồ TPHCM Huyện Hóc Môn

Bản đồ Huyện Hóc Môn
Bản đồ Huyện Hóc Môn
22

Bản đồ TPHCM Huyện Củ Chi

Bản đồ Huyện Hóc Môn TPHCM
Bản đồ Huyện Hóc Môn TPHCM
23

Bản đồ TP.HCM Huyện Nhà Bè

Bản đồ Huyện Nhà Bè TPHCM
Bản đồ Huyện Nhà Bè TPHCM
24

Bản đồ TPHCM Huyện Bình Chánh

Bản đồ Huyện Bình Chánh TPHCM
Bản đồ Huyện Bình Chánh TPHCM
25

Bản đồ TPHCM Huyện Cần Giờ

Bản đồ Huyện Nhà Bè TPHCM
Bản đồ Huyện Nhà Bè TPHCM
Chia sẻ nếu thấy hữu ích