Thông tin về địa chỉ và số điện thoại Ủy ban Nhân dân Quận 4 [2024]

Ủy ban nhân dân Quận 4 ở đâu?

Địa chỉ Ủy ban nhân dân Quận 4: Số 18 Đường Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, TPHCM

Số điện thoại của UBND quận 4: 028 3940 0437 – 028 3943 1124

Giờ làm việc của UBND Quận 4:

 • Thứ 2 – Thứ 6: Làm việc giờ hành chính từ 8h -17h.
 • Sáng Thứ 7: từ 7h30 – 11h30.

Thông tin các UBND các phường Quận 4

 1. Ủy ban nhân dân phường 1
 • Ðịa chỉ: 360 – Bến Vân Ðồn, phường 1, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 38264181

2. Ủy ban nhân dân phường 2

 • Ðịa chỉ: 64A – Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39400793 – 38268551

3. Ủy ban nhân dân phường 3

 • Ðịa chỉ: 89 – 91 Khánh Hội, phường 3, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404517 – 39410391

4. Ủy ban nhân dân phường 4

 • Ðịa chỉ: 43 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404637

5. Ủy ban nhân dân phường 5

 • Ðịa chỉ: 130 đường 46, phường 5, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 38261566

6. Ủy ban nhân dân phường 6

 • Ðịa chỉ: 31 đường 12A, phường 6, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 38266984 – 38265381

7. Ủy ban nhân dân phường 8

 • Ðịa chỉ: V24-26 Cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 38268508 – 39400570

8. Ủy ban nhân dân phường 9

 • Ðịa chỉ: 104 Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39402201

9. Ủy ban nhân dân phường 10

 • Ðịa chỉ: 531 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404977

10. Ủy ban nhân dân phường 12

 • Ðịa chỉ: 51 – Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39400539 – 38265482

11. Ủy ban nhân dân phường 13

 • Ðịa chỉ: 100 – Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại cơ quan: 39400795

12. Ủy ban nhân dân phường 14

 • Ðịa chỉ: 55 – Tôn Ðản, phường 14, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404337- 39404044

13. Ủy ban nhân dân phường 15

 • Ðịa chỉ: 132 – Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404014 – 39402718

14. Ủy ban nhân dân phường 16

 • Ðịa chỉ: B181/15 – Xóm Chiếu, phường 16, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404432

15. Ủy ban nhân dân phường 18

 • Ðịa chỉ: 444 – Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TPHCM
 • Ðiện thoại: 39404682
Chia sẻ nếu thấy hữu ích