TP Thủ Đức giáp quận nào? Cập nhật mới nhất 2024

TP Thủ Đức gần quận nào

Thành phố Thủ Đức nằm ở khu vực phía đông TP Hồ Chí Minh, bao gồm diện tích quận Thủ Đức + Quận 2 + Quận 9, tiếp giáp với các khu vực sau:

  • Phía đông tiếp giáp TP Biên Hòa huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với ranh giới chính là sông Đồng Nai
  • Phía tây tiếp giáp quận Bình Thạnh, Quận 12Quận 4, Quận 1 với ranh giới là sông Sài Gòn
  • Phía nam tiếp giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai và tiếp giáp với Quận 7 qua sông Sài Gòn
  • Phía bắc tiếp giáp với TP Thuận AnDĩ An – tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích