Tag: cung hoàng đạo

Cung Nhân Mã (23/11 – 21/12) – Tính cách – Tình...

Cung Nhân Mã hay còn gọi là Xạ Thủ, Cung Thủ (Sagittarus) là cung thứ 9 trong 12 cung hoàng đạo. Với năng lượng...

Cung Bạch Dương (21/3 – 19/4) – Tính cách – Tình...

Tên gọi khác của Bạch Dương là Dương Cưu (Aries). Bạch Dương là cung đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo, nên Bạch Dương...