Quận Tân Bình có bao nhiêu phường? Cập nhật mới nhất 2024

Quận Tân Bình có bao nhiêu phường

Quận Tân Bình hiện có 15 phường, bao gồm:

 • Phường 01
 • Phường 02
 • Phường 03
 • Phường 04
 • Phường 05
 • Phường 06
 • Phường 07
 • Phường 08
 • Phường 09
 • Phường 10
 • Phường 11
 • Phường 12
 • Phường 13
 • Phường 14
 • Phường 15

Trong đó, phường 14 là địa chỉ đặt UBND và các cơ quan hành chính quận Tân Bình.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích