Quận Phú Nhuận có bao nhiêu phường? Cập nhật mới nhất 2024

Quận Phú Nhuận có bao nhiêu phường

Quận Phú Nhuận là quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Quận Phú Nhuận hiện có 13 Phường, bao gồm:

 • Phường 1
 • Phường 2
 • Phường 3
 • Phường 4
 • Phường 5
 • Phường 7
 • Phường 8
 • Phường 9
 • Phường 10
 • Phường 11
 • Phường 13
 • Phường 15
 • Phường 17

Trong đó, phường 11 là nơi đặt trụ sở UBND và các cơ quan hành chính của quận Phú Nhuận.

 

Chia sẻ nếu thấy hữu ích