Quận Bình Tân có bao nhiêu phường? Cập nhật mới nhất 2024

Quận Bình Tân có bao nhiêu phường

Bình Tân là quận được thành lập trên cơ sở chia tách từ 3 xã Bình Hưng Hòa, xã Tân Tạo, xã Bình Trị Đông và Thị trấn An Lạc. Quận Bình Tân hiện được chia thành 10 phường gồm:

  • Phường An Lạc
  • Phường An Lạc A
  • Phường Tân Tạo
  • Phường Tân Tạo A
  • Phường Bình Trị Đông
  • Phường Bình Trị Đông A
  • Phường Bình Trị Đông B
  • Phường Bình Hưng Hòa
  • Phường Bình Hưng Hòa A
  • Phường Bình Hưng Hòa B

Trong đó, phường An Lạc là địa chỉ đặt UBND và các cơ quan hành chính quận Bình Tân.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích