Quận 8 giáp quận mấy? Cập nhật mới nhất 2024

Quận 8 là quận nằm ở phía nam nội thành TPHCM, địa bàn quận nằm trải dài theo kênh Đôi và kênh Tàu Hủ, bị chia cắt bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt. Quận 8 gần các quận huyện như:

  • Phía đông tiếp giáp Quận 7 với ranh giới là rạch Ông Lớn
  • Phía đông bắc giáp Quận 4 với ranh giới là kênh Tẻ
  • Phía tây tiếp giáp quận Bình Tân
  • Phía nam tiếp giáp huyện Bình Chánh
  • Phía bắc tiếp giáp Quận 5Quận 6, ranh giới là kênh Ruột Ngựa và kênh Tàu Hủ
Chia sẻ nếu thấy hữu ích