Quận 6 giáp quận mấy? Cập nhật mới nhất 2024

Quận 6 là quận thuộc nội thành của TP Hồ Chí Minh. Quận 6 gần với các quận là:

  • Phía đông tiếp giáp Quận 5, ranh giới là các tuyến đường Ngô Nhân Tịnh, Nguyễn Thị Nhỏ và bến xe Chợ Lớn
  • Phía tây tiếp giáp với quận Bình Tân, ranh giới chính là đường An Dương Vương
  • Phía nam tiếp giáp Quận 8, ranh giới chính là kênh Ruột Ngựa và kênh Tàu Hủ
  • Phía bắc tiếp giáp Quận 11, với ranh giới là các tuyến đường Tân Hóa, Hồng Bàng. Đồng thời cũng tiếp giáp với quận Tân Phú.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích