Quận 4 giáp quận nào? Cập nhật mới nhất 2024

Địa giới của Quận 4 giống như một cù lao tam giác, xung quanh đều là kênh rạch và sông, nằm ở nội thành TPHCM. Quận 4 tiếp giáp với:

  • Phía đông tiếp giáp TP Thủ Đức với ranh giới là sông Sài Gòn, tiếp giáp với Quận 7 với ranh giới là kênh Tẻ
  • Phía tây tiếp giáp Quận 5Quận 1, ranh giới là kênh Bến Nghé
  • Phía nam giáp Quận 8Quận 7 với ranh giới là kênh Tẻ
  • Phía bắc tiếp giáp Quận 1, ranh giới là kênh Bến Nghé.
Chia sẻ nếu thấy hữu ích