Quận 3 giáp quận nào? Cập nhật mới nhất 2024

Quận 3 là quận nằm ở trung tâm TPHCM, tiếp giáp với các quận huyện như:

  • Phía đông, Quận 3 giáp Quận 1
  • Phía tây, Quận 3 giáp quận Tân Bình Quận 10 
  • Phía nam, Quận 3 giáp Quận 10 Quận 1
  • Phía bắc, Quận 3 giáp Quận 1quận Phú Nhuận
Chia sẻ nếu thấy hữu ích