Huyện Nhà Bè có bao nhiêu xã, thị trấn? Cập nhật mới nhất 2024

Huyện Nhà Bè có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Nhà Bè là huyện trực thuộc TP Hồ Chí Minh. Huyện Nhà Bè hiện có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 1 Thị trấn 6 xã.

Cụ thể như sau:

  • Thị trấn Nhà Bè
  • Xã Long Thới
  • Xã Hiệp Phước
  • Xã Nhơn Đức
  • Xã Phước Lộc
  • Xã Phước Kiển
  • Xã Phú Xuân

Trong đó, xã Phú Xuân là nơi đặt UBND và các cơ quan hành chính của huyện Nhà Bè.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích