Huyện Cần Giờ có bao nhiêu xã, thị trấn? Cập nhật mới nhất 2024

Huyện Cần Giờ có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Cần Giờ hiện có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn 6 xã.

Danh sách cụ thể như sau:

  • Thị trấn Cần Thạnh
  • Xã An Thới Đông
  • Xã Bình Khánh
  • Xã Long Hòa
  • Xã Lý Nhơn
  • Xã Tam Thôn Hiệp
  • Xã Thạnh An

Trong đó, thị trấn Cần Thạnh là địa chỉ đặt UBND và các cơ quan hành chính huyện Cần Giờ.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích