Học trung cấp nghề có bằng cấp 3 không?

Học trung cấp nghề có bằng cấp 3 không?

Nhằm giúp bạn đọc biết được học trung cấp nghề có bằng cấp 3 không. Sau đây, chúng tôi sẽ lý giải câu hỏi này bằng nội dung bài viết dưới đây. Hãy cùng nhau theo dõi!

Học trung cấp nghề có bằng cấp 3 không?

Học trung cấp nghề có bằng cấp 3 không? Đáp án là có. Hiện nay, chương trình đào tạo bậc trung cấp có 2 hướng cho bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất là theo học trung cấp nghề, thứ hai là học trung cấp nghề có học thêm bổ túc văn hóa.

Bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3)
Bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3)

Nếu bạn lựa chọn học trung cấp nghề thì chỉ được đào tạo các nội dung liên quan đến ngành học của mình. Nếu bạn chọn học trung cấp nghề có bổ túc thì sẽ được tham gia học nội dung văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được cấp bằng nghề và bằng tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích