Diện tích TP Thủ Đức bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích TP Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích Quận 2 (49,79 km2), diện tích Quận 9 (113,97 km2) và toàn bộ diện tích quận Thủ Đức (47,80 km2). Theo đó, diện tích TP Thủ Đức là 211,56 km².

Diện tích các phường thuộc TP Thủ Đức:

 • An Khánh: 4,02 km²
 • An Lợi Đông: 3,60 km²
 • An Phú: 10,21 km²
 • Bình Chiểu: 5,41 km²
 • Bình Thọ: 1,21 km²
 • Bình Trưng Đông: 3,31 km²
 • Bình Trưng Tây: 2,05 km²
 • Cát Lái: 6,69 km²
 • Hiệp Bình Chánh: 6,47 km²
 • Hiệp Bình Phước: 7,65 km²
 • Hiệp Phú: 2,25 km²
 • Linh Chiểu: 1,41 km²
 • Linh Đông: 2,94 km²
 • Linh Tây: 1,36 km²
 • Linh Trung: 7,06 km²
 • Linh Xuân: 3,87 km²
 • Long Bình: 17,61 km²
 • Long Phước: 2,44 km²
 • Long Thạnh Mỹ: 12,06 km²
 • Long Trường: 12,66 km²
 • Phú Hữu: 11,88 km²
 • Phước Bình: 0,98 km²
 • Phước Long A: 2,37 km²
 • Phước Long B: 5,88 km²
 • Tam Bình: 2,17 km²
 • Tam Phú: 3,09 km²
 • Tân Phú: 4,45 km²
 • Tăng Nhơn Phú A: 4,19 km²
 • Tăng Nhơn Phú B: 5,28 km²
 • Thạnh Mỹ Lợi: 13,25 km²
 • Thảo Điền: 3,73 km²
 • Thủ Thiêm: 3,31 km²
 • Trường Thạnh: 9,85 km²
 • Trường Thọ: 4,99 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích