Diện tích quận Tân Bình bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích quận Tân Bình

Tân Bình là một trong những quận nội thành TPHCM, nổi bật với hệ thống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Quận Tân Bình có diện tích là 22,43 km².

Diện tích các phường thuộc quận Tân Bình như sau:

 • Phường 1: 0,36 km²
 • Phường 2: 1,99 km²
 • Phường 3: 0,26 km²
 • Phường 4: 2,42 km²
 • Phường 5: 0,3 km²
 • Phường 6: 0,57 km²
 • Phường 7: 0,48 km²
 • Phường 8: 0,4 km²
 • Phường 9: 0,5 km²
 • Phường 10: 0,85 km²
 • Phường 11: 0,58 km²
 • Phường 12: 1,44 km²
 • Phường 13: 1,18 km²
 • Phường 14: 0,92 km²
 • Phường 15: 10,13 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích