Diện tích quận Phú Nhuận bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích quận Phú Nhuận

Theo thống kê cập nhật mới nhất 2023, Quận Phú Nhuận có diện tích là 4,86 km². Đây được xem là quận cửa ngõ ra vào phía bắc của khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Diện tích các phường quận Phú Nhuận cụ thể như sau:

 • Phường 1: 0,20 km²
 • Phường 2: 0,37 km²
 • Phường 3: 0,18 km²
 • Phường 4: 0,28 km²
 • Phường 5: 0,30 km²
 • Phường 7: 0,43 km²
 • Phường 8: 0,30 km²
 • Phường 9: 1,40 km²
 • Phường 10: 0,33 km²
 • Phường 11: 0,39 km²
 • Phường 13: 0,29 km²
 • Phường 15: 0,23 km²
 • Phường 17: 0,15 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích