Diện tích quận Bình Thạnh bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích quận Bình Thạn

Theo số liệu thống kê mới nhất 2023, diện tích quận Bình Thạnh là 20,78 km². Đây là một quận nội thành thuộc TP Hồ Chí Minh, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực Bất Động Sản.

Diện tích các phường thuộc quận Bình Thạnh cụ thể như sau:

 • Phường 1: 0,26 km²
 • Phường 2: 0,33 km²
 • Phường 3: 0,44 km²
 • Phường 5: 0,37 km²
 • Phường 6: 0,3 km²
 • Phường 7: 0,4 km²
 • Phường 11: 0,77 km²
 • Phường 12: 1,12 km²
 • Phường 13: 2,63 km²
 • Phường 14: 0,32 km²
 • Phường 15: 0,51 km²
 • Phường 17: 0,64 km²
 • Phường 19: 0,39 km²
 • Phường 21: 0,39 km²
 • Phường 22: 1,83 km²
 • Phường 24: 0,57 km²
 • Phường 25: 1,84 km²
 • Phường 26: 1,31 km²
 • Phường 27: 0,86 km²
 • Phường 28: 5,49 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích