Diện tích quận Bình Tân bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích quận Bình Tân

Theo số liệu thống kê mới nhất, Diện tích của Quận Bình Tân là 52,02 km². Đây là một quận nội thành TPHCM, được thành lập vào ngày 5 tháng 11 năm 2003.

Diện tích các phường thuộc quận Bình Tân cụ thể như sau:

  • An Lạc: 4,59 km2
  • An Lạc A: 1,41 km2
  • Bình Hưng Hòa: 4,70 km2
  • Bình Hưng Hòa A: 4,24 km2
  • Bình Hưng Hòa B: 7,52 km2
  • Bình Trị Đông: 3,46 km2
  • Bình Trị Đông A: 3,95 km2
  • Bình Trị Đông B: 4,62 km2
  • Tân Tạo: 5,66 km2
  • Tân Tạo A: 1,17 km2
Chia sẻ nếu thấy hữu ích