Diện tích quận 8 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích Quận 8

Quận 8 là một quận nội thành nằm ở khu vực phía tây nam của TPHCM, có hệ thống kênh rạch khá chẳng chịt. Diện tích Quận 8 là 19,11 km² (theo số liệu thống kê mới nhất 2023).

Diện tích các phường Quận 8 cụ thể như sau:

 • Phường 1: Diện tích 0.49 km²
 • Phường 2: Diện tích 0.51 km²
 • Phường 3: Diện tích 0.5 km²
 • Phường 4: Diện tích 1.46 km²
 • Phường 5: Diện tích 1.62 km²
 • Phường 6: Diện tích 1.45 km²
 • Phường 7: Diện tích 5.68 km²
 • Phường 8: Diện tích 0.3 km²
 • Phường 9: Diện tích 0.44 km²
 • Phường 10: Diện tích 0.25 km²
 • Phường 11: Diện tích 0.27 km²
 • Phường 12: Diện tích 0.3 km²
 • Phường 13: Diện tích 0.25 km²
 • Phường 14: Diện tích 0.55 km²
 • Phường 15: Diện tích 1.54 km²
 • Phường 16: Diện tích 3.55 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích