Diện tích quận 6 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích quận 6

Theo số liệu mới nhất năm 2023, Quận 6 có diện tích là 7,14 km². Đây được biết đến là quận có nhiều người Hoa sinh sống tại Việt Nam.

 • Phường 1: Diện tích 0.29 km²
 • Phường 2: Diện tích 0.24 km²
 • Phường 3: Diện tích 0.23 km²
 • Phường 4: Diện tích 0.21 km²
 • Phường 5: Diện tích 0.23 km²
 • Phường 6: Diện tích 0.31 km²
 • Phường 7: Diện tích 0.47 km²
 • Phường 8: Diện tích 0.41 km²
 • Phường 9: Diện tích 0.27 km²
 • Phường 10: Diện tích 1.54 km²
 • Phường 11: Diện tích 0.92 km²
 • Phường 12: Diện tích 0.73 km²
 • Phường 13: Diện tích 0.84 km²
 • Phường 14: Diện tích 0.43 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích