Diện tích Quận 4 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích Quận 4

Quận 4 là quận nội thành có diện tích nhỏ nhất tại TPHCM cũng như so với các quận khác ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê mới nhất 2023, Quận 4 có diện tích là 4,18 km².

Các phường Quận 4 có diện tích cụ thể như sau:

 • Phường 1: 0,38 km2
 • Phường 2: 0,35 km2
 • Phường 3: 0,31 km2
 • Phường 4: 0,29 km2
 • Phường 6: 0,20 km2
 • Phường 8: 0,16 km2
 • Phường 9: 0,12 km2
 • Phường 10: 0,11 km2
 • Phường 13: 0,85 km2
 • Phường 14: 0,17 km2
 • Phường 15: 0,22 km2
 • Phường 16: 0,33 km2
 • Phường 18: 0,70 km2
Chia sẻ nếu thấy hữu ích