Diện tích quận 3 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Quận 3 là quận thuộc khu vực nội thành TPHCM, có nền kinh tế và văn hóa giải trí phát triển. Diện tích Quận 3 là 4,92 km² (theo số liệu mới nhất năm 2023).

Cụ thể các phường Quận 3 có diện tích như sau:

 • Phường 1: Diện tích 0,15 km²
 • Phường 2: Diện tích 0,15 km²
 • Phường 3: Diện tích 0,15 km²
 • Phường 4: Diện tích 0,31 km²
 • Phường 5: Diện tích 0,25 km²
 • Phường 6: Diện tích 0,88 km²
 • Phường 7: Diện tích 0,92 km²
 • Phường 8: Diện tích 0,4 km²
 • Phường 9: Diện tích 0,44 km²
 • Phường 10: Diện tích 0,16 km²
 • Phường 11: Diện tích 0,48 km²
 • Phường 12: Diện tích 0,16 km²
 • Phường 13: Diện tích 0,16 km²
 • Phường 14: Diện tích 0,31 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích