Diện tích quận 11 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích Quận 11

Quận 11 có diện tích là 5,14 km². Đây là một quận nội thành TPHCM, được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1969 với nhiều địa chỉ vui chơi nổi tiếng.

Diện tích các phường Quận 11 cụ thể như sau:

 • Phường 1: Diện tích 0.27 km²
 • Phường 2: Diện tích 0.21 km²
 • Phường 3: Diện tích 0.79 km²
 • Phường 4: Diện tích 0.17 km²
 • Phường 5: Diện tích 0.67 km²
 • Phường 6: Diện tích 0.16 km²
 • Phường 7: Diện tích 0.16 km²
 • Phường 8: Diện tích 0.33 km²
 • Phường 9: Diện tích 0.15 km²
 • Phường 10: Diện tích 0.25 km²
 • Phường 11: Diện tích 0.24 km²
 • Phường 12: Diện tích 0.13 km²
 • Phường 13: Diện tích 0.18 km²
 • Phường 14: Diện tích 0.31 km²
 • Phường 15: Diện tích 0.81 km²
 • Phường 16: Diện tích 0.29 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích