Diện tích quận 10 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Diện tích Quận 10

Theo số liệu cập nhật mới nhất 2023, Quận 10 có diện tích là 5,72 km². Quận được thành lập năm 1969, có nhiều địa điểm tham quan, di tích văn hoá, lịch sử, tôn giáo,… vô cùng nổi tiếng.

Danh sách các phường ở Quận 10:

 • Phường 1: Diện tích 0.21 km²
 • Phường 2: Diện tích 0.2 km²
 • Phường 3: Diện tích 0.1 km²
 • Phường 4: Diện tích 0.16 km²
 • Phường 5: Diện tích 0.16 km²
 • Phường 6: Diện tích 0.22 km²
 • Phường 7: Diện tích 0.1 km²
 • Phường 8: Diện tích 0.15 km²
 • Phường 9: Diện tích 0.19 km²
 • Phường 10: Diện tích 0.19 km²
 • Phường 11: Diện tích 0.22 km²
 • Phường 12: Diện tích 1.29 km²
 • Phường 13: Diện tích 0.47 km²
 • Phường 14: Diện tích 1.27 km²
 • Phường 15: Diện tích 0.77 km²
Chia sẻ nếu thấy hữu ích