Danh sách công ty trong khu công nghiệp Tân Bình

Danh sách công ty trong khu công nghiệp Tân Bình

1. CÔNG TY TNHH TM IN BAO BÌ THẢO NHÂN

 • Ngành Nghề: MÃ VẠCH – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: 10 Lô B KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 54442537
 • Email: Thaonhanbao@Yahoo.Com

2. CÔNG TY TNHH IN ẤN SHENG HWAFONG

 • Ngành Nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: Lô 2-6d Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163440

3. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẠC

 • Ngành Nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: 19-20 Lô 4 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155056
 • Email: Hoanghac@Hoanghac.Com.Vn

4. CÔNG TY CP MÀNG BAO BÌ VINH NAM PHÁT (VINAFILMS)

 • Ngành Nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 3-3d Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 54442351

5. CÔNG TY CP VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA)

 • Ngành Nghề: NHỰA – BAO BÌ
 • Địa Chỉ:Lô 2-3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38162884
 • Email: Dieualta@HCM.Vnn.Vn

6. CÔNG TY TNHH SX TM DV MINH QUANG

 • Ngành Nghề: ĐỊA ỐC & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: 1 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38164457

7. CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT NAM

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh,Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38162639

8. CÔNG TY TNHH TM SX OAI HÙNG

 • Ngành Nghề: NHỰA – BAO BÌ
 • Địa Chỉ: Lô 3-6 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155498

9. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JING GONG

 • Ngành Nghề: KHUÔN MẪU
 • Địa Chỉ: Lô 4-7a Đường 2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38152455
 • Email: Jinggong@HCM.Vnn.Vn

10. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÌNH HẢI (DHE)

 • Ngành Nghề: ĐẦU ĐỐT
 • Địa Chỉ: 1c Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155195
 • Email: Info@Dinhhai.Com

11. CÔNG TY TNHH NAM THIÊN

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 4-13 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38152438
 • Email: Namthien@HCM.Vnn.Vn

12. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX TM CỌP BAY

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: 21 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38159993
 • Email: Flyingtiger@Vnn.Vn

13. CÔNG TY TNHH GMT

 • Ngành Nghề: CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU & THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: 2b Lô 3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155565

14. CÔNG TY TNHH TM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TÂN Á

 • Ngành Nghề: Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: 12b Lô G Cc KCN Tân Bình Đường C4, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38157006

15. CÔNG TY TNHH TM TÂN HẢI LONG

 • Ngành Nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
 • Địa Chỉ: 8 Lô 4 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38360968

16. CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG HẢI SẢN TƯỜNG HỮU

 • Ngành Nghề: THỰC PHẨM
 • Địa Chỉ: Lô 4-22b Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38151499

17. CÔNG TY TNHH SX XD TM VIỆT BON

 • Ngành Nghề: ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: Lô 3-3c Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38156619
 • Fax: (028) 38156621
 • Email: Info@Vietbon.Com

18. CÔNG TY TNHH QUANG HƯNG – VPĐD

 • Ngành Nghề: BÀN GHẾ – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
 • Địa Chỉ: 113 Lô A KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38153042

19. CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH BÍCH

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ:12 Lô 2 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38162800

20. CÔNG TY TNHH HIẾU HOÀNG QUÂN

 • Ngành Nghề: VẢI LỌC
 • Địa Chỉ: L62 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38164717

21. CÔNG TY TNHH MTV SX DV TÂN BÌNH TANIMEX

 • Ngành Nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ
 • Địa Chỉ: Lô 4-18 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155141
 • Email: Dichvu@Tanimex.Com.Vn

22. CÔNG TY CP IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM

 • Ngành Nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: 9-11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38164415
 • Email: InkhuyenhocHCM@Vnn.Vn

23. CÔNG TY TNHH TM HỖ TRỢ KIẾN THIẾT MIỀN NÚI – CN

 • Ngành Nghề: GIÁO DỤC – THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: Lô 3-14 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38156715

24. CÔNG TY TNHH TM TÂN HẢI LONG

 • Ngành Nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
 • Địa Chỉ: 8 Lô 4 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38360968

25. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TÍNH ÍCH

 • Ngành Nghề: BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155238

26. CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOÀNG HÀ

 • Ngành Nghề: BAO BÌ – DỊCH VỤ
 • Địa Chỉ: Lô 3-24b Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38156218

27. CÔNG TY TNHH KD SX VẬT TƯ THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÁT

 • Ngành Nghề: BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155264

28. CÔNG TY TNHH DECOTEX

 • Ngành Nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 2-2a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155571
 • Email: Decotex@HCM.Vnn.Vn

29. CÔNG TY TNHH XD Á CHÂU (ABC)

 • Ngành Nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: Lô 4-16 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38151853

30. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAO VIỆT

 • Ngành Nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ
 • Địa Chỉ: 53 Đường B4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 54355229
 • Email: Imexvinastar@Fpt.Vn

31. CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT LỘC

 • Ngành Nghề: IN – BAO BÌ
 • Địa Chỉ: 20 Đường B2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38164922

32. CÔNG TY TNHH VI NA TRẦN

 • Ngành Nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
 • Địa Chỉ: 114 Lô A KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38159450

33. CÔNG TY TNHH KUWAHARA VIỆT NAM

 • Ngành Nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH
 • Địa Chỉ: Lô 1-9b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163857
 • Email: Kuwahara@Vnn.Vn

34. CÔNG TY TNHH TM MỸ PHẨM CHẤN ĐẠT

 • Ngành Nghề: MỸ PHẨM, NƯỚC HOA
 • Địa Chỉ: Lô 3-2a Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155547
 • Email: Chandat@Vnn.Vn

35. CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP

 • Ngành Nghề: KHO
 • Địa Chỉ: Lô 2-1 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp.HCM
 • Điện Thoại: (028) 38162839
 • Email: Lienhiepkl@HCM.Vnn.Vn

36. CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA PHÚC

 • Ngành Nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 4-17 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38158350

37. CÔNG TY TNHH SX HOÀNG NAM

 • Ngành Nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
 • Địa Chỉ: Lô 4-16 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38152268
 • Email: Hoangnam.Com@HCM.Vnn.Vn

38. CÔNG TY CP KHAI THÁC & DV KHAI THÁC THỦY SẢN HẠ LONG

 • Ngành Nghề: THỦY HẢI SẢN – CHẾ BIẾN & XNK
 • Địa Chỉ: Lô 3-9a Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155273

39. CÔNG TY CP ẮC QUI TIA SÁNG – CN (TIBACO)

 • Ngành Nghề: PIN – ẮC QUY
 • Địa Chỉ: 20 Lô F Cc KCN Tân Bình Đường S11, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38150095
 • Email: Cntiasang@Viettel.Com.Vn

40. CÔNG TY CP TÂN HÂN VƯƠN

 • Ngành Nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
 • Địa Chỉ: Lô 2-8 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38162849
 • Email: Hanvuon@HCM.Vnn.Vn

41. CÔNG TY TNHH CHÂU THỊNH

 • Ngành Nghề: XÂY DỰNG – THẦU XỬ LÝ NỀN MÓNG & CHỐNG THẤM
 • Địa Chỉ: 8 Lô D Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 54356532
 • Fax: (028) 54356531

42. CÔNG TY TNHH SX TMDV THẢO TRÚC

 • Ngành Nghề: DỆT – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 16a Tân Tạo KCN Tân Bình, P.Tân Tạo A, Q.Btân, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 37543574

43. CÔNG TY TNHH MINH THÁI

 • Ngành Nghề: THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: 3-17 Lô B Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38156764

44. CÔNG TY TNHH SX DV HƯNG PHÁT

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 2-1b Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38164748

45. CÔNG TY LD TAXI VIỆT NAM (VINATAXI)

 • Ngành Nghề: TAXI
 • Địa Chỉ: Lô 4-15b Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38111111

46. CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT

 • Ngành Nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: Lô 1-8a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163876

47. CÔNG TY LD BAO BÌ MIVIPACK

 • Ngành Nghề: BAO BÌ – VẬT LIỆU
 • Địa Chỉ: Lô 3-12 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155211
 • Email: Info@Mivipack.Masanggroup.Com

48. CÔNG TY TNHH TOSADENSHI VIỆT NAM

 • Ngành Nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
 • Địa Chỉ: Lô I-8c Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 54355971

49. CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO TÂN SAO VIỆT

 • Ngành Nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: 16 LÔ G CC KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH, Q.TÂN BÌNH, TP. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38158926

50. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CN BÌNH PHÚ

 • Ngành Nghề: NGÂN HÀNG
 • Địa Chỉ: Lô 3 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38159259

51. CÔNG TY TNHH THANH HOA

 • Ngành Nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ
 • Địa Chỉ: Lô 2-4a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163520

52. CÔNG TY TNHH MAY SUNRISE

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: I-9c Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163908

53. CÔNG TY TNHH TM SX NGÂN HÀ

 • Ngành Nghề: GAS – THIẾT BỊ DÙNG GAS
 • Địa Chỉ: Lô 4-9 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38152541

54. CÔNG TY TNHH DỆT MAY VIỆT NAM

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38162639
 • Email: GtivHCM@Yahoo.Com

55. CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN NGHI

 • Ngành Nghề: ĐIỆN – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: 80-82-84 Đường D11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38150136
 • Email: Thiennghi@Vnn.Vn

56. CÔNG TY TNHH KIM LOẠI DIỆP DOANH

 • Ngành Nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ
 • Địa Chỉ: 9 Đường D14b KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 54356588

57. CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÊU HƯƠNG THÁM

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: 27-28 Lô 3 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155288

58. CÔNG TY TNHH TMDV HỘI NHẬP TOÀN CẦU

 • Ngành Nghề: QUẢNG CÁO – BẰNG NIÊN GIÁM, TẠP CHÍ, BÁO CHÍ
 • Địa Chỉ: 6 Đường S7 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38164960

59. DNTN MƯỜI HỢI

 • Ngành Nghề: ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC
 • Địa Chỉ: Lô 4/5-4/6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38152440

60. CÔNG TY TNHH MTV XD CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX (TANICONS)

 • Ngành Nghề: XÂY DỰNG – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: Lô 1-2 Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38497475

61. CÔNG TY CP QUỐC TẾ LOGISTICS HOÀNG HÀ

 • Ngành Nghề: VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA
 • Địa Chỉ: Lô 3-22 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155319
 • Email: Info@Hoangha.Com

62. CH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIÀY ASIA

 • Ngành Nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 2-9 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163634

63. CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN NƯỚC THIÊN VIỆT (THIVICO)

 • Ngành Nghề: ĐIỆN – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: 1 Đường S4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38161902

64. CÔNG TY TNHH AMPFIELD VIỆT NAM

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 3-11 Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155284

65. CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT ANH HOÀNG

 • Ngành Nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: 19 Đường T8 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163590
 • Email: Anhhoangdesign@Gmail.Com

66. CÔNG TY TNHH ÁNH ĐỒNG

 • Ngành Nghề: THANG MÁY
 • Địa Chỉ: 29 Đường D15 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 54357053
 • Email: Info@Addecor.Com.Vn

67. CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI PHÚC THÀNH

 • Ngành Nghề: VẬN TẢI – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: Phòng 20 Lô C Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028)38164165

68. CÔNG TY TNHH KIM SƠN

 • Ngành Nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
 • Địa Chỉ: Lô 4-7 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155692

69. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÌNH HẢI (DHE)

 • Ngành Nghề: ĐẦU ĐỐT
 • Địa Chỉ: 1c Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155195

70. CÔNG TY TNHH TM SX OAI HÙNG

 • Ngành Nghề: NHỰA – BAO BÌ
 • Địa Chỉ: Lô 3-6 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155498
 • Email: Info@Oaihung.Com

71. CÔNG TY CP THÀNH TÂN TIẾN

 • Ngành Nghề: MÁY MÓC – CÁC LOẠI
 • Địa Chỉ: Lô 1-8d Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163862

72. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐẤT THỊNH

 • Ngành Nghề: ĐIỆN – THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN
 • Địa Chỉ: 1 Đường S4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163455

73. CÔNG TY TNHH SX CƠ KHÍ TMDV KIẾN TẠO

 • Ngành Nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
 • Địa Chỉ: Lô I-9a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38908164

74. CÔNG TY CP VIỆT PHONG (VIFOCO)

 • Ngành Nghề: GIA CẦM, GIA SÚC – THỨC ĂN & THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: Lô 2-3 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163092

75. CÔNG TY TNHH SX TM VẠN ĐẠT

 • Ngành Nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ
 • Địa Chỉ: Lô 2-1 Nhóm Cn2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38161975
 • Email: Vandatco@HCM.Vnn.Vn

76. CÔNG TY LD BOHEMIA SÀI GÒN

 • Ngành Nghề: PHA LÊ
 • Địa Chỉ: Lô 3-26 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155171
 • Email: Bohemiasg@HCM.Vnn.Vn

77. CÔNG TY TNHH MGA

 • Ngành Nghề: NHỰA – SẢN PHẨM
 • Địa Chỉ: Lô 3-1b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155192
 • Email: Mga@HCM.Vnn.Vn

78. DNTN MƯỜI HỢI

 • Ngành Nghề: ĐÚC – XƯỞNG ĐÚC
 • Địa Chỉ: Lô 4/5-4/6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38152440

79. DNTN TM HOA ANH

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN\
 • Địa Chỉ: C14-15 Đường D9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38150653

80. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM TÂN PHÚ

 • Ngành Nghề: ĐẦU TƯ – CÔNG TY, QUẢN TRỊ & TƯ VẤN
 • Địa Chỉ: 416 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38165235

81. CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ – CN

 • Ngành Nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
 • Địa Chỉ: Lô 3-3a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155382

82. CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN NGHI

 • Ngành Nghề: ĐIỆN – CÔNG TY
 • Địa Chỉ: 80-82-84 Đường D11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38150136
 • Email: Thiennghi@Vnn.Vn

83. CÔNG TY TNHH SX TM PHONG THẠNH

 • Ngành Nghề: CAO SU – SẢN PHẨM
 • Địa Chỉ: Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155167

84. CÔNG TY TNHH HOÀN LÊ ANH

 • Ngành Nghề: QUÀ TẶNG
 • Địa Chỉ: 92 Đường S9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163174
 • Email: Hoanleanh@Vnn.Vn

85. CÔNG TY TNHH SX TM HỒNG ĐỨC

 • Ngành Nghề: THÉP – SẢN PHẨM
 • Địa Chỉ: Lô 2-6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38163598

86. CÔNG TY TNHH SX TM ĐỆ NHẤT AN KHANG

 • Ngành Nghề: THỦY HẢI SẢN – DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT
 • Địa Chỉ: Lô 3-2 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 54356496

87. CÔNG TY TNHH DUY THÀNH

 • Ngành Nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
 • Địa Chỉ: Lô 3-21 Nhóm C Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38150268

88. CÔNG TY TNHH GMT

 • Ngành Nghề: CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU & THIẾT BỊ
 • Địa Chỉ: 2b Lô 3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155565

89. CÔNG TY CP THIẾT BỊ NHÀ BẾP VI NA

 • Ngành Nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN – THIẾT BỊ & DỤNG CỤ
 • Địa Chỉ: Lô 2-2b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38165030

90. CÔNG TY TNHH HAN YANG VINA

 • Ngành Nghề: THÊU – DỊCH VỤ
 • Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện Thoại: (028) 38155135
Chia sẻ nếu thấy hữu ích