Danh sách công ty khu công nghiệp Suối Tre [Cập nhật 2024]

81
Danh sách công ty khu công nghiệp Suối Tre

1. Công Ty TNHH Mtv Thảo Hải Đăng

 • Mã số thuế: 3603398280
 • Địa chỉ: Tổ 13, đường 21/4, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

2.  Công Ty TNHH Kim Ngọc Phan

 • Mã số thuế: 3602498123
 • Địa chỉ: Số 909, đường 21/4, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

3. Công Ty TNHH Trung Long

 • Mã số thuế : 3601499004
 • Địa chỉ: Số 783, ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

4. Công Ty TNHH Tâm Lộc Phát

 • Mã số thuế: 3602555244
 • Địa chỉ: 110, ấp Dưỡng Đường, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

5. Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đình Hiến

 • Mã số thuế : 3602592373
 • Địa chỉ: Đường 21/4, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

6. Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Bình Minh

 • Mã số thuế: 3603411238
 • Địa chỉ: Số 33/3 đường 2, tổ 6A, ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

7. Công Ty TNHH Csp

 • Mã số thuế: 3603370888
 • Địa chỉ: Đường N5, KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

8. Chi Nhánh – Công Ty TNHH Vân Trang Nguyễn

 • Mã số thuế: 0313474752-001
 • Địa chỉ: Số 395, ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

9. Công Ty TNHH Tuấn Nghĩa Thạnh

 • Mã số thuế: 3603373529
 • Địa chỉ: Số 413, Quốc lộ 1, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

10. Công Ty TNHH Bảo An Tiên

 • Mã số thuế: 3603438021
 • Địa chỉ: Số 8, đường số 2, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

11. Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đức Anh Htt

 • Mã số thuế: 3600663773
 • Địa chỉ: tổ 13, ấp Núi Tung, Quốc lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

12. Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Trần Thái

 • Mã số thuế: 3600785789
 • Địa chỉ: Phòng số 1, đường N2, Cụm Công Nghiệp Suối Tre 1, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

13. Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ-Thương Mại Tuấn Long

 • Mã số thuế: 3602596956
 • Địa chỉ: 519, ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

14. Chi Nhánh – Công Ty TNHH Vân Trang Nguyễn

 • Mã số thuế: 0313474752-001
 • Địa chỉ: Số 395, ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

15. Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lâm Hoàng Minh

 • Mã số thuế: 3602927125
 • Địa chỉ: Tổ 7, ấp Cáp Rang, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

16. Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng An Dân

 • Mã số thuế: 3602796063
 • Địa chỉ: Số 28A, Quốc lộ 1A, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

17. Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Trung

 • Mã số thuế: 3602024243
 • Địa chỉ: 41A, ấp Núi Tung, Quốc lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

18. Công Ty TNHH Kowide Outdoors

 • Mã số thuế: 3603417039
 • Địa chỉ: KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

19. Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Lâm Nguyễn

 • Mã số thuế: 3600979696
 • Địa chỉ: Tổ 12, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

20. Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Cơ Khí Phú Lâm Vina

 • Mã số thuế: 3603380188
 • Địa chỉ: Số 848B15, Đường 21 tháng 4, tổ 12, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

21. Công Ty TNHH Trần Lâm Anh

 • Mã số thuế: 3603437719
 • Địa chỉ: Số 870, ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

22. Công Ty TNHH Kts Footwear

 • Mã số thuế: 3603422279
 • Địa chỉ: Đường số 10, KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai

23. Công Ty TNHH Nguyễn Thịnh Phát

 • Mã số thuế: 3603451738
 • Địa chỉ: Số 11, Đường 25, ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Tỉnh Đồng Nai
Chia sẻ nếu thấy hữu ích