Danh sách các trường mầm non công lập Quận 6 [Cập nhật 2024]

45
Danh sách các trường mầm non công lập Quận 6

1. Mầm non Rạng Đông 9

2. Mầm non Hoàng Mai

 • Địa chỉ: 54 Đường Cư Xá Đài Ra Đa, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 222 979 84
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/D3dkMks72D…

2. Mầm non Rạng Đông Quận 6

4. Mầm non Rạng Đông 6

5. Mầm non Rạng Đông 6A

 • Địa chỉ: Số 681 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP HCM
 • Số điện thoại: 08.39603001 – 08.39802661
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/jyHcjoafeP…

6. Mầm non Rạng Đông 8

 • Địa chỉ: 43 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: (028) 3967 3959
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Vq2cNRqQPU…

7. Trường Mầm non Rạng Đông 3

 • Địa chỉ: Số 393 Phạm Văn Chí – Phường 3 – Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3.8542.099
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/PjhDjM8Tzr…

8. Mầm non Rạng Đông 7

 • Địa chỉ: 435/26 Phạm Văn Chí – Phường 7 – Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 38542791
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Mt9SnoXUMo…

9. Mầm non Rạng Đông 1

10. Mầm non Rạng Đông 5A

 • Địa chỉ: 261/13 Hậu Giang – Phường 5 – Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 39601932
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/1HMokHcFwk…

11. Mầm non Rạng Đông 5

 • Địa chỉ: Số 71A – 55C Minh Phụng – Phường 5 – Quận 6 – TP. HCM
 • Số điện thoại: 039690015
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/bDJbD3ic9B…

12. Mầm non Rạng Đông 4

13. Mầm non Rạng Đông 11A

14. Mầm non Rạng Đông 14

15. Mầm non Rạng Đông 10

16. Mầm non Rạng Đông 12

17. Mầm non Rạng Đông 13

18. Mầm non Rạng Đông 11

19. Mầm non Dân Kiệt

 • Địa chỉ: 839/4 Đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 02837554683
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/3DrgdYjfmr…

20. Mầm non Rạng Đông 2 (Cơ sở 1)

21. Mầm non Rạng Đông 2 (Cơ sở 1)

Chia sẻ nếu thấy hữu ích