Danh sách các trường mầm non công lập ở Quận 1

47
Danh sách các trường mầm non công lập Quận 1

1. Trường Mầm Non Bé Ngoan

 • Địa chỉ: 108 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71007
 • Điện thoại: 028 3827 5870
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/MdZd6ckazg..

2. Mầm non Tân Định

3. Mầm non Hoa Quỳnh

 • Địa chỉ: 34 Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3820 4293
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/NL3Bd1Srqv…

4. Mầm non 19-5 Thành phố

 • Địa chỉ: 94 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3829 7470
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/MwWAjenepn…

5. Trường Mầm non Tuổi Hồng

 • Địa chỉ: 21 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3829 8761
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/cckqNsC1wq…

6. Trường Mầm non 30-4

 • Địa chỉ: 174-176 P. Q., 178/1 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3823 0104
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/2gvmYaJTZs…

7. Mầm non Hoa Lư

 • Địa chỉ: 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3829 6656
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/EGohQeXXsw…

8. Trường mầm non 20/10 – Quận 1

 • Địa chỉ: 385 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3920 3491
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/8DBjEqjeTk…

9. Mầm non Phạm Ngũ Lão

10. Mầm non Lê Thị Riêng

 • Địa chỉ: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3827 9388
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/wCULp7qBni…

11. Mầm non Cô Giang

 • Địa chỉ: 50 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3920 5405
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/QkL575h47S…

12. Mầm non Bến Thành

 • Địa chỉ: 89 Đường Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3839 4941
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/ZCYCHz6uP2…

13. Mầm non Hoa Lan

 • Địa chỉ 599 Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3836 7268
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/broZaEWQjT…

14. Mầm non Nguyễn Cư Trinh

 • Địa chỉ: 105 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3837 6358
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/7CT1na5raX..

15. Trường Mầm non Nguyễn Thái Bình

 • Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3821 6499
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/7uUmgwLWrP…

16. Mầm non Tuổi Thơ

 • Địa chỉ: 137 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3926 0150
 • Chỉ đường: https://goo.gl/maps/zWB3nptXax…
Chia sẻ nếu thấy hữu ích