Danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam hiện nay

Danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam hiện nay

Một trong những mục tiêu quan trọng mà tỉnh Quảng Nam đang tập trung phát triển là công nghiệp, ngoài ra còn có lĩnh vực du lịch và dịch vụ biển. Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam có quy mô lớn nhất hiện nay.

Danh sách các khu công nghiệp ở Quảng Nam:

1. Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc

 • Vị trí: Tỉnh lộ 607, X. Điện Ngọc, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích 418ha
 • Tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%

2. Khu công nghiệp Đông Thăng Bình

 • Vị trí: X. Bình Phục, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích: 120ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 60%

3. Khu công nghiệp Tam Thăng

 • Vị trí: X. Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Capella Quảng Nam (Capella Land)
 • Diện tích: khoảng 197ha
 • Tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%

4. Khu công nghiệp Tây An

 • Vị trí: X. Duy Trung, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích: hơn 111ha
 • Tỷ lệ lấp đầy 100%

5. Khu công nghiệp Trảng Nhật

 • Vị trí: Quốc Lộ 1A, X. Điện Thắng, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN Quảng Nam
 • Diện tích: 50ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 100%

6. Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

 • Vị trí: X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO)
 • Diện tích: khoảng 361ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 100%

7. Khu công nghiệp Tam Anh

 • Vị trí: X. Tam Anh, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&N VINA và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai
 • Diện tích: khoảng 200ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: khoảng 90%

8. Khu công nghiệp Tam Hiệp

 • Vị trí: X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty ĐT&PT Kỳ Hà – Chu Lai – Quảng Nam
 • Diện tích: khoảng 608ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: khoảng 90%

9. Khu công nghiệp Đại Hiệp

 • Vị trí: Quốc Lộ 14B, X. Đại Hiệp, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty ĐT&PT Kỳ Hà
 • Diện tích: 809ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 85%

10. Khu công nghiệp Thuận Yên

 • Vị trí: X. Tam Đàn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinaconex 25
 • Diện tích: khoảng 141ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: khoảng 50%

11. Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

 • Vị trí: Quốc Lộ 1A, X. Quế Cường, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn An Thịnh Quảng Nam
 • Diện tích: gần 233ha
 • Tỷ lệ lấp đầy: 40%
Chia sẻ nếu thấy hữu ích