Danh sách các khu công nghiệp ở Hưng Yên lớn nhất hiện nay

Danh sách các khu công nghiệp ở Hưng Yên lớn nhất hiện nay

Các khu công nghiệp ở Hưng Yên không ngừng nổ lực phát triển từ số lượng cho đến quy mô. Với xu hướng toàn cầu hóa, phát triển nền kinh tế vững chắc chính là yếu tố quan trọng để nền công nghiệp ngày càng mở rộng. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tổng hợp danh sách khu công nghiệp tại tỉnh thành này, giúp bạn đọc cập nhật thêm một số thông tin cần thiết.

Danh sách các khu công nghiệp Hưng Yên đang hoạt động:

1. Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối

Có tiền thân là Khu công nghiệp Phố Nối B
 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào
 • Quy mô: 121,81 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 93 ha
 • Thời gian vận hành: đến ngày 06/10/2053

2. Khu công nghiệp Yên Mỹ

Có tiền thân là Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ
 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ
 • Quy mô: 280 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 204 ha
 • Thời gian vận hành: đến ngày 30/05/2068

3. Khu công nghiệp Yên Mỹ II

 • Địa điểm: xã Trung Hưng, Trung Hoà, huyện Yên Mỹ
 • Quy mô: 313,5 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 221,83 ha
 • Thời gian vận hành: đến ngày 02/06/2065

4. Khu công nghiệp Minh Đức

 • Địa điểm: thị xã Mỹ Hào
 • Quy mô: 198 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 155 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 18/01/2057

5. Khu công nghiệp Sạch

 • Địa điểm: huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi
 • Quy mô: 143,08 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 100 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 06/07/2071

6. Khu công nghiệp Phố Nối A

 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào
 • Quy mô: 688,94 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 492,1 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 15/01/2054

7. Khu công nghiệp Minh Quang

 • Địa điểm: thị xã Mỹ Hào
 • Quy mô: 150 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 111,35 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 11/03/2058

8. Khu công nghiệp Số 5

 • Địa điểm: huyện Ân Thi và huyện Kim Động
 • Quy mô: 192,64 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 143 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 18/08/2071

9. Khu công nghiệp Thăng Long II

 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào
 • Quy mô: 525,7 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 401,42 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 16/11/2056

Danh sách các khu công nghiệp Hưng Yên đang trong quá trình đầu tư xây dựng:

1. Khu công nghiệp Số 3

 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ, huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi
 • Quy mô: 159,71 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 115 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 20/10/2071

2. Khu công nghiệp Kim Động

 • Địa điểm: huyện Kim Động
 • Quy mô: 100 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 74,8 ha
 • Thời hạn vận hành: đến ngày 17/12/2060

Danh sách các khu công nghiệp Hưng Yên đang được triển khai

1. Khu công nghiệp Tân Á Đại Thành

 • Địa điểm: huyện Ân Thi
 • Quy mô: 200 ha

2. Khu công nghiệp Tân Dân

 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu
 • Quy mô: 200 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 143 ha

3. Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt

 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi và huyện Khoái Châu
 • Quy mô: 300 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 214 ha

4. Khu công nghiệp Số 1

 • Địa điểm: huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi
 • Quy mô: 263,85 ha

5. Khu công nghiệp Thổ Hoàng

 • Địa điểm: huyện Ân Thi
 • Quy mô: 250 ha

6. Khu công nghiệp số 6

 • Địa điểm: huyện Ân Thi
 • Quy mô: 308,2 ha

 

Chia sẻ nếu thấy hữu ích