Danh sách các khu công nghiệp ở Bắc Kạn [Cập nhật 2024]

Danh sách các khu công nghiệp ở Bắc Kạn

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Kạn có tổng 6 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp. Theo định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai, tỉnh đặt mục tiêu mỗi cụm sẽ khoảng 10 – 20ha, một thị tứ sẽ dành ra khoảng 5 cho đến 10 ha để phát triển công nghiệp. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các khu công nghiệp ở Bắc Kạn, cũng như các cụm công nghiệp. Hy vọng, qua thông tin được cung cấp sẽ giải đáp một phần thắc mắc và nhu cầu tìm hiểu về tiềm năng đầu tư của quý bạn đọc.

Danh sách các khu công nghiệp ở Bắc Kạn hiện nay:

1. Khu công nghiệp Thanh Bình

 • Quy mô: 153,8 ha
 • Vị trí: xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 • Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển hạ tầng và Dịch vụ công nghiệp – Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn

2. Cụm công nghiệp Chu Hương

 • Quy mô: 20 ha
 • Vị trí: Huyện Ba Bể

3. Cụm công nghiệp Quảng Chu

 • Quy mô: 74,4 ha
 • Vị trí: thôn Đồng Luồng, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch ONSEN FUJI

4. Cụm công nghiệp Cẩm Giàng

 • Quy mô: 40 ha
 • Vị trí: tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhựa Dầu khí Việt Nam

5. Cụm công nghiệp Vằng Mười

 • Quy mô: 15 ha
 • Vị trí: Huyện Na Rì

6. Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng

 • Quy mô: 20 ha
 • Vị trí: huyện Chợ Đồn

7. Cụm công nghiệp Huyền Tụng

 • Quy mô: 16 ha
 • Vị trí: tại tổ Bản Vẻn, phường Huyện Tụng và tổ 1A phường Đức Xuân
 • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn
Chia sẻ nếu thấy hữu ích