Danh sách các khu công nghiệp Lạng Sơn lớn nhất hiện nay

Danh sách các khu công nghiệp Lạng Sơn lớn nhất hiện nay

Theo như bộ hồ sơ về trình thẩm định quy hoạch ở Lạng Sơn trong năm 2021 – 2030, mục tiêu dài hạn năm 2050, tỉnh dự kiện sẽ có khoảng 15 khu công nghiệp với diện tích là 4.125,2ha và 37 cụm công nghiệp có tổng diện tích ức chừng khoảng 1.904,7ha. Hiện nay, đã có 2 khu công nghiệp và đang quy hoạch phát triển 16 cụm công nghiệp. Bài viết dưới đây là danh sách thông tin chi tiết về các khu công nghiệp Lạng Sơn mới và tiêu biểu nhất.

Danh sách các khu công nghiệp Lạng Sơn hiện nay:

1. Khu công nghiệp Hữu Lũng

 • Vị trí: Thuộc địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng.
 • Quy mô: 599,76 ha (600ha).

2. Khu công nghiệp Hồng Phong

 • Vị trí: Thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Quy mô: 400 ha

3. Khu công nghiệp Đồng Bành

 • Quy mô: 162 ha (Ban đầu là 321,76 ha)
 • Vị trí: Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn

4. Cụm công nghiệp Hợp Thành 1

 • Quy mô: 8,5 ha
 • Vị trí: Thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

5. Cụm công nghiệp Đình Lập 1

 • Quy mô: 8,5 ha
 • Vị trí: Huyện Đình Lập

6. Cụm công nghiệp Na Dương

 • Quy mô: 270ha
 • Vị trí: Huyện Lộc Bình

7. Cụm công nghiệp Na Dương 2

 • Vị trí: tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần điện lực dầu khí Việt Nam

8. Cụm công nghiệp Đình Lập 2

 • Quy mô: 75 ha
 • Vị trí: Huyện Đình Lập
Chia sẻ nếu thấy hữu ích