Danh sách các khu công nghiệp Hậu Giang hiện nay

Danh sách các khu công nghiệp Hậu Giang tiêu biểu nhất

Thị trường khu công nghiệp ở Hậu Giang đang dần phát triển và thu hút đông đảo các doanh nghiệp trong ngoài nước săn đón. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ hơn về vùng đất tiềm năng này.

Danh sách các khu công nghiệp Hậu Giang bao gồm:

1. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ THẠNH

 • Diện Tích : 201 ha
 • Địa điểm : Xã Tân Phú Thạnh – Châu Thành A – Hậu Giang

2. KHU TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CÁC KHU CCNTT

 • Diện Tích : 12,75 ha
 • Địa điểm : Hậu Giang

3. KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG HẬU –GIAI ĐOẠN 1

 • Diện tích : 290,79 ha
 • Địa điểm : Thuộc xã Đông Phú – Huyện Châu Thành – Hậu Giang

4. KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SÔNG HẬU

 • Diện Tích : 3200 ha
 • Địa điểm : Huyện Châu Thành – Hậu Giang

Danh sách các cụm công nghiệp ở Hậu Giang:

1. CỤM CN TẬP TRUNG  ĐÔNG PHÚ – GIAI ĐOẠN 1

 • Diện tích : 229 ha
 • Địa điểm : Đông Phú  – Châu Thành – Hậu Giang

2. CỤM CN TẬP TRUNG PHÚ HỮU A – GIAI ĐOẠN 2

 • Diện tích : 136,35 ha
 • Địa điểm : Xã Phú Hữu A – Huyện Châu Thành – Hậu Giang

3. CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG PHÚ HỮU A

 • Diện tích : 558,41 ha
 • Địa Diểm : Hậu Giang

4. CỤM CN TẬP TRUNG PHÚ HỮU A – GIAI ĐOẠN 1

 • Diện tích : 110 ha
 • Địa điểm : Xã Phú Hữu A – Huyện Châu Thành – Hậu Giang

5. CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG NHƠN NGHĨA A

 • Diện tích : 351,9 ha
 • Địa điểm : Xã Nhơn Nghĩa A – Huyện Châu Thành A – Hậu Giang
Chia sẻ nếu thấy hữu ích