Danh sách các khu công nghiệp Bình Dương [Cập nhật 2024]

Danh sách các khu công nghiệp Bình Dương

Các khu công nghiệp ở Bình Dương đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong số vùng công nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Tính đến hiện nay, tỉnh thành đã có tổng cộng 30 khu công nghiệp, được phân bố ở nhiều địa điểm khác nhau.

Danh sách các khu công nghiệp Bình Dương bao gồm:

1. Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

 • CĐT: Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore
 • Vị trí: P.Bình Hòa – TP.Thuận An – Bình Dương
 • Quy mô: 500 ha
 • Năm thành lập: 1996

2. Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A (VSIP II-A)

 • CĐT: Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore
 • Vị trí: Xã Vĩnh Tân – TX.Tân Uyên và xã Tân Bình – Huyện Bắc Tân Uyên – Bình Dương
 • Quy mô: 1.000 ha
 • Năm thành lập: 2008

3. Khu công nghiệp Đất Cuốc (KSB)

 • CĐT: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO)
 • Vị trí: Xã Đất Cuốc – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
 • Quy mô: 212,84 ha
 • Năm thành lập: 2007

4. Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II)

 • CĐT: Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore
 • Vị trí: P.Hòa Phú – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 345 ha
 • Năm thành lập: 2006

5. Khu công nghiệp Đồng An

 • CĐT: Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh
 • Vị trí: P.Bình Hòa – TP.Thuận An – Bình Dương
 • Quy mô: 138,7 ha
 • Năm thành lập: 1996

6. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

 • CĐT: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
 • Vị trí: P.Khánh Bình – TX.Tân Uyên – Bình Dương
 • Quy mô: 330,51 ha
 • Năm thành lập: 2005

7. Khu công nghiệp Sóng Thần 1

 • CĐT: Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP Thailexim
 • Vị trí: P.Dĩ An – TP.Dĩ An – Bình Dương
 • Quy mô: 178 ha
 • Năm thành lập: 1995

8. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng

 • CĐT: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
 • Vị trí: P.Uyên Hưng và Xã Hội Nghĩa – TX.Tân Uyên – Bình Dương
 • Quy mô: 288,52 ha
 • Năm thành lập: 2009

9. Khu công nghiệp Rạch Bắp

 • CĐT: Công ty Cổ Phần Công Nghiệp An Điền
 • Vị trí: Xã An Điền – TX.Bến Cát – Bình Dương
 • Quy mô: 278,6 ha
 • Năm thành lập: 2005

10. Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương

 • CĐT: Công ty TNHH Kinh doanh đô thị Mapletree (Việt Nam)
 • Vị trí: P.Hòa Phú – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 74,87 ha
 • Năm thành lập: 2008

11. Khu công nghiệp Đồng An 2

 • CĐT: Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Sản Xuất – Xây Dựng Hưng Thịnh
 • Vị trí: P.Hòa Phú – TP.Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương
 • Quy mô: 158,1 ha
 • Năm thành lập: 2006

12. Khu công nghiệp Sóng Thần 2

 • CĐT: Công ty Cổ phần Đại Nam
 • Vị trí: P. Tân Đông Hiệp – TP. Dĩ An – Bình Dương
 • Quy mô: 279,27 ha
 • Năm thành lập: 1996

13. Khu công nghiệp Sóng Thần 3

 • CĐT: Công ty cổ phần Đại Nam
 • Vị trí: P.Phú Tân – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 533,85 ha
 • Năm thành lập: 2008

14. Khu công nghiệp Mai Trung

 • CĐT: Doanh nghiệp tư nhân Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Mai Trung
 • Vị trí: Xã An Tây – TX.Bến Cát – Bình Dương
 • Quy mô: 50,55 ha
 • Năm thành lập: 2005

15. Khu công nghiệp Kim Huy

 • CĐT: Công ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp Kim Huy
 • Vị trí: P.Phú Tân – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 213,63 ha
 • Năm thành lập: 2006

16. Khu công nghiệp Bàu Bàng

 • CĐT: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
 • Vị trí: Xã Lai Uyên và Lai Hưng – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương
 • Quy mô: 997,74 ha
 • Năm thành lập: 2008

17. Khu công nghiệp Tân Bình

 • CĐT: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình
 • Vị trí: Xã Tân Bình – Huyện Bắc Tân Uyên – Bình Dương
 • Quy mô: 352,5 ha
 • Năm thành lập: 2010

18. Khu công nghiệp Bình Đường

 • CĐT: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP Thailexim
 • Vị trí: P.An Bình – TP.Dĩ An – Bình Dương
 • Quy mô: 16,5 ha
 • Năm thành lập: 2003

19. Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A

 • CĐT: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Dapark
 • Vị trí: P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương
 • Quy mô: 52,86 ha
 • Năm thành lập: 2000

20. Khu công nghiệp Bình An

 • CĐT: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bình Thắng
 • Vị trí: P.Bình Thắng – TP.Dĩ An – Bình Dương
 • Quy mô: 25,9 ha
 • Năm thành lập: 2003

21. Khu công nghiệp Quốc tế Protrade (An Tây)

 • CĐT: Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade
 • Vị trí: Xã An Tây – TX.Bến Cát – Bình Dương
 • Quy mô: 500 ha
 • Năm thành lập: 2007

22. Khu công nghiệp Phú Tân

 • CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Kim
 • Vị trí: P.Phú Tân – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 107 ha
 • Năm thành lập: 2006

23. Khu công nghiệp Mỹ Phước

 • CĐT: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
 • Vị trí: P.Mỹ Phước – TX.Bến Cát – Bình Dương
 • Quy mô: 376,92 ha
 • Năm thành lập: 2003

24. Khu công nghiệp Thới Hòa

 • CĐT: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
 • Vị trí: Xã Thới Hòa – TX.Bến Cát, Bình Dương
 • Quy mô: 202,4 ha
 • Năm thành lập: 2004

25. Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

 • CĐT: Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Đông Hiệp
 • Vị trí: P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương
 • Quy mô: 162,92 ha
 • Năm thành lập: 2001

26. Khu công nghiệp Đại Đăng

 • CĐT: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng
 • Vị trí: P.Phú Tân – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 274,35 ha
 • Năm thành lập: 2005

27. Khu công nghiệp Việt Hương

 • CĐT: Công ty Cổ phần Việt Hương
 • Vị trí: P.Thuận Giao – TP.Thuận An – Bình Dương
 • Quy mô: 36 ha
 • Năm thành lập: 1996

28. Khu công nghiệp Việt Hương 2

 • CĐT: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Việt Hương
 • Vị trí: Xã An Tây – TX.Bến Cát – Bình Dương
 • Quy mô: 250 ha
 • Năm thành lập: 2007

29. Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

 • CĐT: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
 • Vị trí: P.Mỹ Phước – TX.Bến Cát – Bình Dương
 • Quy mô: 477,39 ha
 • Năm thành lập: 2006

30. Khu công nghiệp Mỹ Phước 3

 • CĐT: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
 • Vị trí: P.Mỹ Phước và P.Thới Hòa – TX.Bến Cát, Bình Dương
 • Quy mô: 997,7 ha
 • Năm thành lập: 2006

Danh sách cụm công nghiệp ở Bình Dương:

1. Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng

 • CĐT: Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương
 • Vị trí: Thị trấn Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Quy mô: 158 ha (UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tháng 8/2009 với diện tích 122,296 ha, trong đó đất dành cho công nghiệp 78,1143 ha).
 • Năm thành lập: 2005

2. Cụm công nghiệp Phú Chánh

 • CĐT: Công ty TNHH Cheng Chia Wood (Đài Loan)
 • Vị trí: Xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Quy mô: 127,8559 ha. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tháng 5/2010 với diện tích 119,9945ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 83,5761 ha;
 • Năm thành lập: 2007

3. Cụm công nghiệp Thanh An

 • CĐT: Công ty TNHH Cửu Long
 • Vị trí: Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
 • Quy mô: 49,1686 ha. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tháng 7/2008 với diện tích 49,5832ha, trong đó diện tích đất xây dựng công nghiệp 34,6857 ha.
 • Năm thành lập: 2006

4. Cụm công nghiệp An Thạnh

 • CĐT: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Và phát triển Công nghiệp ( Becamex IDC)
 • Vị trí: Phường An Thạnh, thị xã Thuận An
 • Quy mô: Diện tích quy hoạch 46,1 ha, trong đó đất xây dựng công nghiệp 30,5 ha, tỷ lệ 65,1% diện tích đất quy hoạch.
 • Năm thành lập: 2001

5. Cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp

 • CĐT: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Và phát triển Công nghiệp ( Becamex IDC)
 • Vị trí: Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 • Quy mô: 57,997 ha, trong đó đất xây dựng công nghiệp 48,45 ha, chiếm tỷ lệ 83,5% tổng diện tích quy hoạch.
 • Năm thành lập: 2002

6. Cụm công nghiệp Bình Chuẩn

 • CĐT: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
 • Vị trí: 230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • Quy mô: Diện tích quy hoạch 67,5 ha, trong đó đất xây dựng công nghiệp 60,08 ha, tỷ lệ 89% diện tích đất quy hoạch.
 • Năm thành lập: 1996

7. Cụm công nghiệp Công ty CP Thành phố Đẹp

 • CĐT: Công ty Cổ phần Thành phố Đẹp
 • Vị trí: Tổ 1, Khu phố Ông Đông , Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
 • Quy mô: Theo quy hoạch được duyệt: 55,59 ha. UBND tỉnh đã có Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo diện tích đền bù thực tế 26,2243 ha, trong đó diện tích đất xây dựng công nghiệp 18,3353 ha.
 • Năm thành lập: 2005

8. Cụm công nghiệp Tân Mỹ

 • CĐT: Công ty TNHH Tốt I
 • Vị trí: Xã Tân Mỹ, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Quy mô: 100 ha (UBND tỉnh Bình Dương cho phép điều chỉnh diện tích xuống còn 88,8771 ha, trong đó đất công nghiệp 71,6446 ha, khu tái định cư chuyển sang phía Tây cụm công nghiệp).
 • Năm thành lập: 2001
Chia sẻ nếu thấy hữu ích