Danh sách các công ty may mặc Quảng Ninh đang hoạt động

Danh sách các công ty may mặc Quảng Ninh

1. May Gia Công Quảng Ninh – Công Ty CP May 27-7 Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Khu 1, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3628 759

2. Công Ty Cát Vân Hải

 • Địa chỉ: X. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3829 167

3. May Quảng Ninh – Công Ty Cổ Phần May Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Km2 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3825 337

4. Công Ty May Xuất Khẩu Quảng Ninh

 • Địa chỉ: KM2 Nguyễn Văn Cừ, X. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3829 103

5. Công Ty Bái Tử Long Liên Doanh May

 • Địa chỉ: X. Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả,Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3860 122

6. Xí Nghiệp Cẩm Phả May Xuất Khẩu

 • Địa chỉ: Km12 X. Quảng Hạnh, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3862 069

7. Xí Nghiệp Cẩm Phả May Xuất Khẩu

 • Địa chỉ: Km12 X. Quảng Hạnh, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • Hotline: (0203) 3862 069
Chia sẻ nếu thấy hữu ích