Dân số quận Tân Bình bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số quận Tân Bình

Theo số liệu mới nhất năm 2023, dân số quận Tân Bình hiện là 470.350 người. Mật độ dân số trung bình đạt 21.000 người/km2.

Dân số các phường thuộc quận Tân Bình cụ thể như sau:

 • Phường 1: 11.568 người
 • Phường 2: 34.481 người
 • Phường 3: 16.098 người
 • Phường 4: 29.108 người
 • Phường 5: 16.647 người
 • Phường 6: 25.749 người
 • Phường 7: 15.767 người
 • Phường 8: 19.610 người
 • Phường 9: 30.245 người
 • Phường 10: 43.269 người
 • Phường 11: 29.134 người
 • Phường 12: 36.371 người
 • Phường 13: 48.681 người
 • Phường 14: 27.763 người
 • Phường 15: 65.699 người
Chia sẻ nếu thấy hữu ích